LINGERIE IN HET KERKBLAD

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

GROENE THEOLOGIE

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp in de kerkbladen, we komen het zeer regelmatig tegen. Maar zo vaak als afgelopen januari zagen we het nog niet eerder.

Verschillende redacties hebben in hun blad een artikel opgenomen over het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort. Dit boek is verkozen tot theologisch boek van het jaar tijdens de nacht van de theologie. Volgens de jury is het een hyper-urgent boek dat aanzet tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens.

De schrijfster betoogt dat in de bijbel niet de mens centraal staat maar de relatie tussen God en de héle aarde. Dat vraagt niet alleen praktische oplossingen voor het milieu. Het vraagt een andere houding.

De redactie van Zaans Kompas was zo geïnspireerd door het onderwerp duurzaamheid dat ze er een themanummer van heeft gemaakt. Het boek nam een belangrijke plaats in. Maar ook lezen we verhalen van creatieve mensen die ieder op hun manier zoeken naar manieren om duurzaamheid vorm te geven.

cover Zaans
klik op deze cover om het hele blad te bekijken

 


DUURZAME VOORBEELDEN

Zo is er het verhaal van de schrijver van een kookboek over duurzame voeding. Hij laat zien dat je door bewuste keuzes te maken in voeding een groot verschil kunt maken in de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Ook lezen we het verhaal van de kledingfabrikant die zich laat inspireren door Jacobus 5:4 . Bij hem gaan duurzaamheid en sociale gerechtigheid samen. Als je streeft naar een veilige werkomgeving voor de makers van de stoffen voor je kleding, kom je als vanzelfsprekend uit op duurzame productieprocessen.

Voor de klussers: waarom zou je nieuw hout gebruiken voor je klus als je nog oud en gebruikt maar prachtig hout hebt liggen? Gewoon hergebruiken!

Wel héél verrassend is het verhaal van de jonge onderneemster die duurzame lingerie op de markt gaat brengen. Duurzame lingerie, vraagt u zich af? Jazeker: lokaal gemaakt, voor een eerlijk loon en van duurzame stoffen waar weinig chemicaliën voor zijn gebruikt . Ter compensatie van de gebruikte CO2 worden nieuwe bomen geplant.

Wat een inspirerend blad van Zaans Kompas!

INTERVIEW VIA WHATSAPP

Interview via whatsapp

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

JONGEREN IN HET KERKBLAD

Ideeën voor het betrekken van jongeren bij het blad zijn ongetwijfeld altijd welkom bij de redacties. In het blad van de Protestantse Gemeente Borger vinden we een mooi idee om jongeren te interviewen.

Jongeren communiceren graag en veel via de sociale media. Daar wordt wel eens op gemopperd. En er worden vragen bij gesteld. Maar je kunt ook van de nood een deugd maken en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

INTERVIEW MET WHATSAPP

Dat is wat ze in Borger hebben gedaan. Ze hebben een “whatsapp-interview” gehouden. Via de whatsapp is een jongere geïnterviewd. Deze chat is in zijn geheel afgebeeld. De foto in het blad van Borger maakt dit in één oogopslag duidelijk.

Maar niet alleen de vorm is aangepast. Ook de stijl van het interview is aangepast aan de stijl van communiceren met whatsapp. De vragen zijn kort en bondig, zoals ook de antwoorden kort en bondig zijn. Zo gaat dat dan ook via whatsapp. Middel en taal sluiten bij elkaar aan.

Is het interview daarmee oppervlakkig? Nee, zeker niet! In het interview is genoeg ruimte voor persoonlijke vragen. En ook vragen naar het geloof komen aan de orde.

Leuk als jongeren op deze manier hun verhaal willen vertellen!

Klik op de afbeelding om het interview te lezen