JOODSE WORTELS

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vasten. Een periode van inkeer waarin christenen zich voorbereiden op het paasfeest. Ook dit christelijke gebruik heeft haar wortels in de joodse traditie. In de kerkbladrubriek ‘Joodse wortels’ wordt dit uitgelegd.

Vasten in andere tradities

Ook moslims, joden en hindoes vasten op gezette tijden. Soms vasten ook mensen die geen band hebben met een religie of kerk. Sommigen zien vasten als een vorm van zelfdiscipline, als een middel om controle te krijgen over je lichaam en je geest, om vrij te worden van je verlangens, of om je beter te kunnen concentreren. En soms is het motief ook wat banaler: men hoopt een paar overtollige pondjes of kilo’s kwijt te raken en daardoor gezonder te worden en er misschien ook wat aantrekkelijker uit te zien.

‘Vasten voert terug op de joodse traditie’

Vasten op Grote Verzoendag 

In de joodse Bijbel, het Oude of Eerste Testament van de christenen, zijn er meerdere redenen waarom er wordt gevast. Vasten kan tot uitdrukking brengen dat je tot inkeer komt en dat je je met God wil verzoenen. Wanneer de inwoners van Nineve misstappen hebben begaan, en vergeving van hun zonden willen bewerkstelligen, vasten ze. Dat is ook de reden waarom joden op Grote Verzoendag een hele dag vasten.

Joodse wortels

Onder de titel Joodse wortels schrijft de Katholieke Raad voor het Jodendom maandelijks een bijdrage voor de kerk- en parochiebladen over de Joodse achtergronden van christelijke feesten en tradities. Deze rubriek is onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen vrij gebruik van kunnen maken.

Deze artikelen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals vanuit een ‘missionaire’ opdracht. Dat houdt in dat ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan zich aangesproken voelen door deze artikelen. Deze artikelen plaatst u met één klik in uw kerkblad. 

DE BUREN VAN DE KERK

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag. Wie weet brengt het andere redacties op een idee.

Een goede buur

Het spreekwoord luidt: “Wat je van ver haalt, is lekker”. Bij de Protestantse Gemeente Vught hebben ze hier hun geheel eigen variant op bedacht. Hier halen ze het niet van ver maar juist van heel dichtbij. 

Deze nieuwkomer bij De Zalige Zalm heeft een rubriek waarin ze de buren van de kerk interviewt. De eerste keer waren dat kinderen uit de buurt. In de tweede editie is dat de dorpsdichter, Petra van den Eerenbeemt. 

Interview met dorpsdichter

Het idee voor een dorpsdichter komt van de predikant van de gemeente. Petra is recent aangesteld als eerste dorpsdichter van Vught. Ze ervaart dat als een mooie opdracht die vraagt om op belangrijke momenten zichtbaar te zijn voor de Vughtenaren, al is het in deze tijd van covid  best lastig om veel contact te hebben. Maar dat komt wel goed!

Gedicht over Lambertuskerk 

Het zal niemand verrassen dat het gesprek met de met de dorpsdichter niet alleen een inspirerend interview oplevert maar ook een gedicht. Een prachtig gedicht over de Lambertuskerk nog wel. Wat een heerlijke kopij voor het kerkblad!  

Berichten van de Protestantse Kerk

Een bericht over The Passion Veertigdaagse, het aanbod van een vastenkalender of veertigdagenkalender, nieuws over de lezing van minister-president Mark Rutte op Hervormingsdag, artikelen uit de nieuwste editie van Petrus. Dit zijn zomaar enkele onderwerpen die aan bod komen in de maandelijkse rubriek van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze rubriek biedt het Protestants Landelijk Dienstencentrum speciaal aan voor de bladen die via De Zalige Zalm worden gemaakt.

Nieuws van het landelijk dienstencentrum

De Protestantse Kerk in Nederland wil via deze rubriek de kerkbladlezers op de hoogte brengen van activiteiten in het hele land en van nieuwe uitgaven en materiaal voor het kerkleven. Deze maandelijkse greep uit de veelheid van activiteiten wordt samengesteld door Jedidja Harthoorn.

Klik en maak kennis met Jedidja Harthoorn

Keuze voor redacteuren

De maandelijkse rubriek van de Protestantse Kerk in Nederland is onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen vrij gebruik van kunnen maken.

Deze artikelen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Net zoals Jedidja Harthoorn werken al onze auteurs vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Deze artikelen plaatst u met één klik in uw kerkblad. Redacties kunnen zich natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren om een eigen rubriek met nieuws van de landelijke kerk te maken voor hun kerkblad.

ALTIJD KERSTMIS

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Op adem komen

Het kan niet anders dan dat in deze tijd veel artikelen in de kerkbladen gaan over
covid-19. Dat is in deze tijd het onderwerp dat alles en iedereen raakt. Maar juist
daarom is het fijn ook eens een artikel te lezen dat over iets heel anders gaat. Het
helpt de zinnen te verzetten en weer op adem te komen.

Altijd Kerst


Zo’n interview is te lezen in de kersteditie van het kerkblad van de Protestantse
Gemeente Vianen. Aan het woord zijn Clary en Cors over hun bijzondere
verzameling van meer dan 1000 kerstgroepen. De kerstgroepen komen van over
de hele wereld. Ze zijn gemaakt van vele verschillende materialen. De afmetingen
variëren van de grootte van een kersenpit tot een Jozef die echt niet in een doos
past. In hun huis is het kerstgevoel altijd aanwezig.


Het enthousiasme van de verzamelaars spat van het papier. Het is heerlijk om te
lezen hoe zij op reis waren en zich onderweg lieten verrassen door exemplaren
waar ze hun collectie mee konden uitbreiden, soms zo vers geschilderd dat de
verf nog nat was en het exemplaar op schoot mee moest in de bus.

Luchtige actualiteit

In de periode van Kerst raakt het onderwerp van een verzameling kerstgroepen
natuurlijk aan de actualiteit. Het interview laat een lichtvoetige en luchtige actualiteit zien. Je kunt als lezer even mee wegdromen en op adem komen. De zwaarte van Covid-19 is voor even losgelaten.
De mooie foto’s van Marjan Versluijs en de sfeervol opgemaakte pagina’s maken
het interview compleet.

DRIEKONINGEN

Het feest van Driekoningen wordt ook wel Epifanie genoemd. Dat is een Grieks woord, dat zoveel als verschijning of openbaring betekent. De drie koningen of wijzen uit het oosten – die bekend zijn komen te staan onder de Perzische namen Caspar, Balthasar en Melchior – waren de eerste niet-joden aan wie Christus zich openbaarde, vandaar de naam Epifanie of Openbaring van de Heer.

Uitleg bij de traditie

Dit is één van de onderwerpen in de rubriek RK-abc van januari 2021. In het RK-abc worden maandelijks bijzondere personen en  begrippen uit de katholieke traditie toegelicht.

Andere onderwerpen in deze rubriek deze maand zijn de ‘Gebedsweek voor de eenheid’ in de derde week van januari en ‘de bekering van Paulus’ op 25 januari. Kerkhistorica Marieke Smulders verzorgt al jarenlang maandelijks deze rubriek waardoor deze onderwerpen opnieuw zijn gaan leven voor de lezers van de parochiebladen.

klik voor vergoting

RK-abc 

De maandelijkse rubriek van Marieke Smulders; ‘RK-abc’ is onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen en parochiebladen vrij gebruik van kunnen maken.

Deze artikelen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Net zoals Marieke Smulders  werken al onze auteurs vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Deze artikelen plaatst u met één klik in uw parochie- of kerkblad. Redacties kunnen zich natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren om een eigen RK-abc te maken voor hun parochieblad.

HOOP IN DE WINTER

“Als de geborgenheid van de feestdagen voorbij is, wacht weer het gevoel van opgesloten zijn in je eigen woning. Juist dan is er de geloofsgemeenschap die je warmte geeft, je thuisbrengt en je verbindt als je nog steeds afstand moet houden.”

Zo begint de januari-column van Leo Fijen. We kennen hem van zijn boeken en televisieprogramma’s over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in zijn maandelijkse column voor de kerkbladen en parochiebladen graag over schrijft.

Warme mantel

De gemeenschap van mensen die in verbondenheid met elkaar en Christus kerk vormen kan als een warme mantel om je heen voelen. Leo Fijen geeft in een aantal steekwoorden weer waar dat in zit. 

Klik voor vergoting

“Want die kerk: 

  • ontsteekt het vuur in je hart als het vuur van de feestdagen buiten gedoofd is;
  • leert je weer te bidden met woorden die ons gegeven zijn door onze ouders en voorouders;
  • biedt je de kans om in huiselijke kring samen de Schrift te lezen en zo met kleine huiskerken toch in verbondenheid met elkaar te leven en te bidden;
  • helpt je bij de keuze om bij alle vragen te leven voor die ene waarheid die we de weg van Christus noemen en die ons vrij maakt als we ons weer eenzaam en opgesloten voelen;
  • laat het zingen in je hart, omdat die waarheid als fundament van je leven je blij maakt en weerbaarheid geeft als heel veel om je heen wegvalt;
  • doet waar geen virus tegen bestand is: beseffen dat we niet aan ons lot worden overgelaten en dat het weer lente wordt, de lente van een geloof dat sterker is dan de dood en ons leven geeft.”

De geloofsgemeenschap helpt je bij de keuzes in je leven

Leo Fijen

Ter inspiratie

De maandelijkse column van Leo Fijen; ‘Ter inspiratie’ is onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen en parochiebladen vrij gebruik van kunnen maken.

Deze artikelen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Net zoals Leo Fijen  werken al onze auteurs vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Deze artikelen plaatst u met één klik in uw kerkblad. Redacties kunnen zich natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren tot een eigen column over hoopvolle tekens voor het kerkblad.

WELKOM BIJ ONS

Marjet de Jong schreef een actueel kerstverhaal voor kerkbladen en parochiebladen. Een ontroerend verhaal dat aansluit bij deze tijd, vol veerkracht en verwondering. Veel redacties van kerkbladen en parochiebladen gaven dit verhaal een plekje in hun kersteditie. 

Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen

 “Alles in huis is anders. Want na maanden komen opa en oma logeren. In plaats van met z’n vieren zullen ze vanavond en morgen met zessen zijn. Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen. Het mooiste vindt Irina de logeeroplossing. Opa en oma mogen in het kraakhelder opgemaakte bed van pap en mam, die zelf in de schuur gaan slapen.”

Het verhaal krijgt een bijzondere wending door onverwachte gasten in de schuur. 
Lees dit verhaal en nog meer in het magazine 'Zin in Kerst'

Klik en vergroot de afbeelding

Extra materiaal voor uw kerkblad

Dit kerstverhaal maakt onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen en parochiebladen vrij gebruik van kunnen maken. 

Artikelen, afbeeldingen en verhalen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Net zoals Marjet de Jong werken al onze auteurs vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Deze artikelen plaatst u met één klik in uw kerkblad. Redacties kunnen zich natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren tot een eigen kerstverhaal voor hun kerkblad. Het is mooi om in de kerstedities te zien hoe creatief de redacties van de bladen aan de slag zijn gegaan.

WASLIJN MET VEERKRACHT

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Knijpers

Een waslijn in de kerk? Ja! In Deventer gebeurt het. De Protestantse Gemeente Deventer hangt tijdens de advent een waslijn in de kerk op met knijpers, cadeautjes en als belangrijkste: veren. 

In het blad Wervel stond de oproep aan gemeenteleden om een klein cadeautje te maken. De cadeautjes worden, voorzien van een veer, opgehangen aan de waslijn. Uiteindelijk gaan de cadeautjes naar mensen die bemoediging kunnen gebruiken.

 

Veren

De zachte maar sterke veer is een aansprekend beeld van wat we in deze ingrijpende tijd zo hard nodig hebben: veerkracht! De kracht om nieuwe energie te vinden, nieuwe richtingen en nieuwe manieren van doen. De kracht om terug te veren.

Zoals Zacharias en Jozef, Elisabeth en Maria, de hoofdpersonen in de Bijbelteksten die worden gelezen in de advent, ook veerkracht laten zien om de moeilijkheden op hun weg het hoofd te bieden. 

Pelgrimage

Maar er is nog meer. Want behalve de waslijn is er in de Lebuinuskerk nog een meditatieve, zinnenprikkelende pelgrimstocht uitgezet met maar één doel: het opdoen van veerkracht. 

Levende adventskalender

Niet alleen in de kerk maar ook in het centrum van Deventer zorgt de Lebuinus-gemeente voor Veerkracht, door middel van een levende adventskalender. Vanaf 29 november is er in Deventer Centrum en de schil rondom centrum iedere dag een versierd raam te vinden, die de dagen naar kerst telt (26 in totaal). De ramen zijn te herkennen aan een cijfer. De ramen worden versierd door gemeenteleden en andere geïnteresseerden. De etalage van De Zalige Zalm is een van de ramen van deze adventskalender.

RTV Oost maakte er een mooie reportage over, kijk hier 

Wat een versterkende en hartverwarmende initiatieven in deze gemeente!

Klik op onderstaande covers om kerkblad De Wervel van oktober en december door te bladeren. 

 

HOLKJE VAN DER VEER SCHRIJFT

“Welk beeldje uit de kerststal zou ik willen zijn”, vraagt Holkje van der Veer zich af. Haar overweging is deze maand beschikbaar voor alle kerkbladen en parochiebladen.  

Zuster Holkje van der Veer O.P. dominicanes en schrijfster: “Ik pak de drie Wijzen in mijn handen. Ook in deze coronatijd verplaats ik hun beeldjes iedere dag een klein stukje. Pas op het feest van Driekoningen, op zes januari, komen zij op hun eindbestemming aan. Vandaag verlaten ze de keuken en geef ik ze een plekje in de boekenkast.” Het liefst is zij een reiziger zoals de drie wijzen: “Na alles wat in het afgelopen jaar aan moeilijkheden passeerde, besluit ik dat mijn rol in de kerststal een reiziger zal zijn. Een mens die koers houdt op een onbekende ster en nog niet weet wat dat brengen zal.”

Ik hoop dat ik in de herberg welkom ben

Holkje van der Veer - dominicanes

Pastoraal woord

Ter Overweging is een rubriek waarin maandelijks een predikant, pastor, voorganger of theoloog een pastoraal woord schrijft dat aansluit bij het kerkelijk jaar. Deze rubriek is onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen en parochiebladen vrij gebruik van kunnen maken.

Deze artikelen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Net zoals Holkje van der Veer werken al onze auteurs vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Deze artikelen plaatst u met één klik in uw kerkblad. Redacties kunnen zich natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren tot een eigen Overweging-pagina voor het kerkblad.

LAAT JE KENNEN

Speciaal voor de feestdagen bedachten we een nieuwe rubriek voor kerkbladen: ‘Laat je kennen’. Het is een wat luchtiger rubriek, waarin de geïnterviewde telkens twee opties krijgt voorgelegd rondom het thema Kerstmis. Vervolgens mag hij of zij daar uitleg bij geven. Daar komen gegarandeerd grappige en bijzondere antwoorden uit voort! In de portal van De Zalige Zalm staat bij de ‘standaardsjablonen’ de basis voor deze rubriek al klaar maar ook als u niet in onze portal werkt kunt u een rubriek als dit maken.

PS Over een paar maanden kunt u zelf een paasvariant op deze rubriek maken.

 

Om te laten zien hoe je deze rubriek kunt gebruiken in je kerkblad of parochieblad legt Celine Timmerman aan pastoor Dolf Langerhuizen van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag een aantal keuzes voor. Hij laat zich hierdoor op een verrassende manier kennen. Zoals met deze twee vragen:

Echte boom of kunstkerstboom?

“Ik hou niet van nep en plastic. Ik heb twee hondjes, Jack Russels Kalle en Gaaike, dus daarom zet ik de kerstboom op een tafel. Anders ben ik bang dat ze hun pootje optillen…”

All I want for Christmas is you of Gloria in excelsis Deo (Bach)

“Hier zit een grote Bach-fan. Máár, ik vind moderne kerstliedjes ook leuk. Dus eigenlijk is het óók Mariah Carey. Ik kan er met plezier naar luisteren. Bach draai ik als ik daarvoor in de stemming ben, met een kaarsje aan.”

Bonusmateriaal naar keuze

Als u uw kerkblad of parochieblad in onze portal maakt, dan kunt u vrij gebruik maken van allerlei voorbeeldsjablonen en redactiemateriaal. Zoals afbeeldingen, illustraties, artikelen, puzzels, een boekenpagina, een Bijbels recept, een kinderpagina enz. Al dit materiaal sluit aan bij het kerkelijk jaar. U maakt volledig uw eigen kerkblad en kiest zelf of u gebruik maakt van al dit extra bonusmateriaal. Op basis van dit materiaal kunt u zelf uw eigen plaatselijke rubrieken maken. Welke dominee en pastoor laat zich kennen in uw kerkblad of parochieblad?

 

THUIS GELOVEN

Nabij blijven in tijden van afstand. Hoe doe je dat als kerkgemeenschap nu je elkaar zo weinig ziet? Hoe hou je het verhaal gaande? Daarin kan het kerkblad of parochieblad een rol van betekenis hebben. Om die reden bieden we extra ‘bonus’ materiaal aan voor de kerkbladredacties, zoals de rubriek ‘Thuis Geloven’.

Bonusmateriaal

Naast de pagina’s die u als redacteur van een kerk- of parochieblad zelf schrijft, kunt u namelijk zoveel u wilt gebruikmaken van het bonusmateriaal dat wij u aanbieden. Deze keuzepagina’s staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Al deze auteurs werken vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook uw lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Thuis geloven 

Van de keuzepagina ‘Thuis geloven’ verschijnen regelmatig nieuwe afleveringen, die we speciaal maken voor deze bijzondere tijd waarin veel mensen noodgedwongen thuis zitten. Ze bieden inspiratie om het geloof thuis vorm te geven. Marjet de Jong is theoloog, schrijver en illustrator. Zij verzorgt deze rubriek.

Speciaal voor de kerkbladen die met kerstmis verschijnen maakte ze een pagina met ideeën om met elkaar thuis in kleine kring vorm te geven aan het kerstfeest.

‘Heet het Kindje zo tastbaar mogelijk welkom. Heb je een kerstgroep met figuren, laat dan het Jeuzsbeeldje in rustige sfeer rondgaan. Ieder houdt het een tijdje in de handpalm. Kijk ernaar, toon je gevoel van eerbied of liefde….’

Deze keuzepagina plaatst u met één klik in uw kerkblad. Maar u kunt zich als redactie natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren en zelf een mooie pagina in uw kerkblad maken waarin u ideeën geeft om dit jaar kerst te vieren, thuis, in de buurt of misschien toch even in de kerk.

NIET GEANNULEERD

 

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Johan Cruijff. Dat dat waar is zien we in veel kerk- en parochiebladen van de afgelopen maanden. Nu er minder informatie over activiteiten uit het kerkelijk leven in het blad te melden is, blijft er extra ruimte over voor nieuwe rubrieken, persoonlijke verhalen en mooie foto’s. De kerkbladen zijn nog veel lezenswaardiger geworden dit jaar! Het is mooi om te lezen dat er ook kerken zijn die van de nood een deugd maken en zoeken naar dat wat wel kan.

Spirituele oefeningen online

Bijvoorbeeld het parochieblad Bijeen van de parochie Heilige Drie-eenheid uit Nieuwegein en omstreken, dat springt eruit met allerlei verrassende initiatieven die wél doorgaan. In november startte bijvoorbeeld een online serie over spirituele oefeningen met een mooie groep deelnemers. De groep Lectio Divina (goddelijk Bijbellezen) gaat ‘gewoon’ het hele jaar online door. Binnenkort start een boekenclub online en er komt nog een bezinningsdag.

“Er gaat veel niet door op de wijze die je gewend bent. Maar heel veel ook wel. En ik geniet daarvan”


Pastoraal werkster Marion Koremromp

 

Zoom hulpteam

Een ander project heet ‘het Jaarwoord’ en daarin krijgen ruim 100 mensen regelmatig een nieuwsbrief om hen te begeleiden bij hun zelfgekozen Jaarwoord. De motor achter veel van deze initiatieven is pastoraal werkster Marion Korenromp. Zij vertelt ons: “Er gaat veel niet door op de wijze die je gewend bent. Maar heel veel ook wel. En ik geniet daarvan!” De meeste online activiteiten worden gedaan met het video programma Zoom. Voor mensen die daar niet vertrouwd mee zijn voorziet de parochie in een hulpteam. Zo blijft de drempel om mee te doen laag.

 
 
Klik op de cover en blader door parochieblad Bijeen van de parochie Heilige Drie-eenheid uit Nieuwegein - IJsselstein

 

KOFFIE NA DE VIERING

Kerken kunnen naast een blad en een nieuwsbrief ook social media, zoals Facebook en Twitter, inzetten om contact te houden met elkaar. We lezen in de kerkbladen voorbeelden hoe kerkleden elkaar via de digitale weg ontmoeten.

Videokoffie

De protestantse gemeente Houten zet bijvoorbeeld na de online kerkdienst nog een ander interactief middel in om de betrokkenheid te vergroten: via Zoom kun je daar napraten en koffiedrinken met elkaar. Deze vorm van ontmoeting zien we ook bij andere kerken, het is een dankbaar alternatief nu het waardevolle koffiemoment na de viering er niet is.

 

Fotograaf Pieter Leeflang

 

Praat mee

Via Facebook of Twitter kun je als kerk of pastor/dominee vragen stellen aan je volgers en vrienden van de kerk. Bijvoorbeeld welk lied volgende week zondag door de solist gezongen zal worden. Een andere idee is om te vragen welke lokale muzikant uitgenodigd kan worden om te spelen in de viering. Dat luistert de viering op, nu er minder gezongen kan worden, en muzikanten zijn blij met de mogelijkheid om op te spelen. Allemaal mogelijkheden om als kerk betrokken te blijven op elkaar.

Communicatiemix

Kerkblad/parochieblad, website, nieuwsbrief, weekbrief, online viering, zoomsessies, social media. Er zijn vele communicatiemogelijkheden om te gebruiken als parochie of gemeente. Maar hoe ziet de optimale mix eruit en hoe stem je dit alles goed op elkaar af? Wil je verder nadenke over de keuzes die je hierin kunt maken, dan kan onze training communicatiemix daarbij helpen, zowel live als online mogelijk.

 

THUIS IN DE KERK

Dit jaar hebben veel kerken ervaring opgedaan met het streamen van vieringen. In de kerk- en parochiebladen lezen we ook over andere creatieve online initiatieven van kerken. Kerk-zijn is immers meer dan vieren alleen.

Klik en blader door Baoken

Wekelijks online programma

Bijvoorbeeld in Bathmen-Okkenbroek, het dorp dat een lockdown invoerde. Daar is sinds eind oktober naast de zondagse kerkdienst op dinsdagavond een speciaal online programma. Deze wekelijkse rechtstreekse uitzending wil de saamhorigheid onder de plaatselijke bevolking versterken.

Iedere uitzending wordt gepresenteerd door een duo. Zij ontvangen gasten uit kerk en dorp. Ze doen een spelletje met de kijkers, geven tips & tricks die handig zijn in coronatijd en er is een meditatieve minuut. Ook zoeken ze rechtstreeks contact met mensen thuis en er is een quizvraag van de week. 

Het kerkblad Baoken van de protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek kondigt dit nieuwe initiatief enthousiast aan en belooft in het volgende kerkblad verslag te doen. Klik op de cover om dit blad te lezen.

Via kerkdienstgemist.nl zijn deze speciale uitzendingen terug te zien.

Zie ook dit artikel uit de Bathmense krant

 

WANDELEND PASTORAAT

Het gedwongen afstand houden speelt kerken parten. Gelukkig maken de sociale beperkingen ook creatief. In de kerk- en parochiebladen vinden we deze concrete voorbeelden

Praatje bij de deur

Een pastoor vertelde dat hij, nu hij minder vergaderingen en bijeenkomsten heeft, veel meer tijd heeft om bij mensen langs te gaan om bij de deur een praatje te maken. Op gepaste afstand uiteraard.

Eropuit

Erop uitgaan is altijd goed voor lijf en leden. In de protestantse gemeente Houten worden er gezamenlijke fietstochten georganiseerd met start en aankomst bij het kerkgebouw. Naast fietstochtjes organiseren kerken wandelingen die alleen of met zijn tweeën gemaakt kunnen worden. De wandelaars krijgen bij de kerk een ‘vraag voor onderweg’ mee om te overdenken of samen over te praten. 

Onderweg, op de fiets of te voet, komt u vast andere mensen tegen die graag een praatje maken. Ook dat is een vorm van nabijheid in tijden van afstand.

 

WAT GEEFT HOUVAST?

‘Geluk is als je samenvalt met wie je bent. Daar ben ik in een periode van mijn leven achter gekomen waarin ik dingen deed waar ik niet achter stond’, vertelt Stef Bos in de rubriek Houvast.

Bonusmateriaal

Naast de pagina’s die u als redacteur van een kerk- of parochieblad zelf schrijft, kunt u zoveel u wilt gebruikmaken van het bonusmateriaal dat wij u aanbieden. Deze keuzepagina’s staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals. Al deze auteurs werken vanuit een ‘missionaire’ opdracht, zodat ze ook uw lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan aanspreken.

Samenwerking met Nederlands Dagblad

Zoals de maandelijkse rubriek ‘Houvast’, die tot stand komt in samenwerking me het Nederlands Dagblad. Hierin vertelt telkens een bekende Nederlander wat hem of haar houvast biedt in het leven. Dat leidt tot heel persoonlijke en vaak ontroerende verhalen.

Deze keuzepagina plaatst u met één klik in uw kerkblad. Maar u kunt zich als redactie natuurlijk ook door deze rubriek laten inspireren en er een eigen lokale variant van maken. Probeer het maar!