KERKBLAD VAN HET JAAR 2021

Meer dan ooit blijkt het afgelopen jaar hoe groot de betekenis van een kerkblad is. Dankzij het kerkblad of parochieblad komt de parochie of gemeente naar de mensen toe nu velen niet naar de kerk kunnen. De fysieke ontmoeting rond de vieringen in de kerk speelt zich nu af in het kerkblad of parochieblad. Lief en leed, informatie over de (online) vieringen, Bijbelse meditaties, persoonlijke verhalen, inspiratie en gebed, het komt allemaal via het kerkblad bij de mensen thuis. Met de verkiezing van het Kerkblad van het Jaar onderstrepen we het belang van de kerkbladen en zetten we alle redacteuren extra in het zonnetje.

Volg de verkiezing live op 17 april

De inzendtermijn sloot op 15 maart 2021. Er zijn 38 inzendingen binnengekomen, waar de jury zich nu over buigt. Zaterdag 17 april 2021 is de verkiezing van het ‘Kerkblad van het Jaar’ live te volgen in een online uitzending van 12.00 tot 13.00 uur, direct aansluitend op het workshopprogramma.

LEF van de protestante gemeente Velp – Kerkblad van het Jaar 2019

Een pareltje in crisistijd

Het kerkblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de kerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet kunt pakken. Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat.  Zeker nu, in deze crisistijd, delen we die graag met u.

Crisis of Kans

Dominee Alle Jonkman sluit de ogen niet voor de realiteit. Met zijn bijdrage ‘Crisis of kans’ opent hij het kerkblad ‘Kerkvenster’ van de protestantse gemeente Zevenaar. In deze column staat het coronavirus centraal. Hij slaagt erin om in zijn bijdrage een brug te slaan tussen datgene wat er in de wereld speelt en onze christelijke traditie, tussen samenleving en kerk. En doordat deze bijdrage voor in het kerkblad staat, kleurt dat waarschijnlijk ook de manier waarop de lezer de rest van het blad leest.

Dominee Jonkman beschrijft hoe hij zelf worstelt met de gevolgen van de crisis - thuiswerkend met twee kinderen om zich heen - en hij vraagt zich van daaruit af wat het voor anderen betekent.

Hij ziet gelukkig ook lichtpunten – de crisis biedt ook kansen. Hij waakt er echter voor om te snel voorbij te gaan aan het verdriet en de pijn van velen.

"Het is alsof je Pasen viert maar even vergeet
dat het eerst Goede Vrijdag is geweest"

Hij eindigt zijn column met een pleidooi om juist nu te laten zien wat kerk-zijn betekent:  leven in verbondenheid met elkaar, en te leven uit vertrouwen.

Kortom: een evenwichtig verhaal, met een realistische kijk en een voorzichtig optimisme. Een pareltje in crisistijd!

 

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Ruimte in de opmaak

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Ruimte voor geloofsverhalen

In het kader van de privacy zijn de namen in het blad weggehaald

De ene keer valt ons een artikel in een blad op. Een andere keer raken we enthousiast van een foto of de opmaak van een pagina. Maar deze keer valt ons oog op een blad in zijn geheel.

We hebben het over de decembereditie van “Zout”, het kerkblad van de Kerk van de Nazarener in Haarlem. Als je het blad openslaat, valt één ding op en dat is de ruimte. Niet iedere vierkante centimeter van de pagina wordt gebruikt. Maar iedere rubriek heeft zijn eigen pagina. En per rubriek beperkt de redactie zich tot één artikel, met daarbij een goedgekozen, soms paginagrote foto. Het geheel is rustig en overzichtelijk. Je voelt je uitgenodigd om even stil te staan, tot rust te komen.

Is het blad daarmee saai? Nee, beslist niet. Integendeel. De artikelen die je leest, zijn allemaal gericht op verdieping en inspiratie. Of het zijn persoonlijke geloofsverhalen. Praktische informatie tref je in dit blad weinig aan. Die is ongetwijfeld wel te vinden op de website of via andere kanalen.

Gewaagde keuze

Klik op deze cover om het hele blad te bekijken

Je moet het maar durven als redactie, om deze keuze te maken. Om de pagina’s in je kerkblad niet te vullen met nuttige en praktische informatie. Daarmee onderscheidt het Zout zich sterk van de meeste andere kerkbladen.

Maar toch is het goed om eens te bespeuren wat het met je doet als een blad zo ruim is van opzet. Als ieder woord en ieder artikel ertoe doet. Als iedere foto tot zijn recht komt. Als alles wat in het blad staat, helemaal in dienst staat van het geloofsverhaal dat je wilt vertellen als kerk. Wat een zeggingskracht krijgt je blad dan!

De redactie van “Zout” maakt een gewaagde, maar beslist inspirerende keuze!

 

Veelzijdig interview

Tussentijds Magazine
Met één klik kun je het artikel vergroten om te lezen

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het is al vaker gezegd: bij De Zalige Zalm worden we écht enthousiast van een goed interview. Een interview waarbij de redactie gewoon aan een lid van kerk vraagt om te vertellen over zijn leven en geloof. Dit levert altijd weer boeiende en inspirerende verhalen op. Voor verdieping hoef je niet ver te gaan, het is gewoon dichtbij te vinden als je je eigen leden aan het woord laat. In de decemberuitgave van Tussentijds Magazine uit Utrecht komen we daar een mooi voorbeeld van tegen.

Stel een vraag

Tussentijds Magazine

Aan het woord is Dwight. Hij is politieman. Met een paar zinnen weet hij mij als lezer mee te nemen in de veelzijdigheid en complexiteit van zijn werk. Hij treft me met een opmerking als: “Met liefde en aandacht is veel te bereiken, maar soms is het niet te vermijden dat je hard moet ingrijpen”. Op de vraag wat belangrijk is om een goede politieman te zijn, antwoordt hij: “Kennis van diverse leefstijlen, culturen en religies, maar vooral een open houding en de juiste mentaliteit.” Dat hij een open houding belangrijk vindt, komt steeds weer terug in het interview. Als docent leert hij toekomstige politiemensen om na te denken over vooroordelen en voorkeuren zodat ze zich bewust worden van de keuzes die ze maken in hun werk. En het kan heel eenvoudig zijn: oprechte interesse begint met het stellen van een vraag.

Liefde is de hoogste waarde

Dezelfde open houding heeft hij ook als het gaat om zijn geloof. Als God werkelijk liefde is, dan is dat de hoogste waarde. Als we onze keuzes baseren op liefde, krijgen we een mooiere wereld. Hij is dan ook geïnteresseerd in wat mensen verbindt. Niet in wat hen scheidt.

Tussentijds Magazine

Vooraankondiging op cover

Het interview in het blad krijgt extra veel aandacht door de vooraankondiging met foto op de cover. Die maakt mij als lezer al nieuwsgierig. Ook de indeling en opmaak van de pagina zelf zijn uitnodigend. De krachtige portretfoto is een regelrechte blikvanger, deze trekt ogenblikkelijk mijn aandacht als ik deze pagina’s opensla.

Dit interview moet ik gewoon lezen, ik kan er niet meer omheen! De redactie van Tussentijds Magazine is er zeer beslist in geslaagd om een aantrekkelijk en inspirerend interview te maken!

De logeerkoffer

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Hoe zou je het vinden als je een tijdje een koffer vol verrassingen in huis te logeren krijgt? Spannend natuurlijk! Want wat tover je allemaal uit dat koffertje tevoorschijn? Om vreselijk nieuwsgierig van te worden!

Spannend!

In de Protestantse gemeenten Halle en Varsseveld kun je zo’n koffer te logeren krijgen. Als je tenminste nog geen 10 jaar bent. De koffer zit vol met voorleesboeken, films, spellen en tips, die allemaal gaan over het geloof. Je mag het een paar weken lenen. En dan gaat het koffertje weer in een ander huis logeren. Welk kind wil nou niet zo’n spannend koffertje vol geloof te logeren krijgen?

Geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding in het gezin is niet altijd vanzelfsprekend. Het kan een hele uitdaging zijn voor ouders om er inhoud aan te geven. Daarom is de koffer een steuntje in de rug van de ouders om hun kinderen meer te vertellen over het geloof. Om samen op ontdekkingstocht te gaan in de koffer. Welke inspirerende boeken ga je vinden in de koffer om voor te lezen? Of jullie bekijken samen die hele mooie film waar de kinderen het nog lang over hebben. Misschien leidt het materiaal in de koffer tot geloofsgesprekken aan de keukentafel. Wie zal het zeggen? De koffer biedt ongetwijfeld voldoende materiaal aan voor verdieping van het geloof in het gezin.

Met één klik kunt u het artikel vergroten om te lezen

Werkgroep “Levend Water”

De werkgroep “Levend Water” regelt alles rondom de logeerkoffer. Want natuurlijk wordt de koffer regelmatig vernieuwd. En ook brengen zij de koffer weer naar het volgende gezin. Dat is altijd weer een mooie aanleiding voor contact met het gezin.

Het idee van de logeerkoffer is niet nieuw in Varsseveld. En er zijn ook wel meer protestantse gemeenten die logeerkoffers laten rondgaan. Maar daarom is het niet minder een aansprekend voorbeeld van catechese voor jonge gezinnen. Wie weet gaan er in de komende tijd wel meer koffertjes door heel Nederland uit logeren!

 

Twee bijzondere bladen

De afgelopen maanden is er in samenwerking met De Zalige Zalm hard gewerkt aan twee speciale uitgaven. Beide magazines laten zien hoe je met een mooi blad het Goede Nieuws kan verspreiden, ook onder grote groepen niet-kerkelijken.

Kerst is er voor iedereen

Dit magazine van de samenwerkende kerken in Zuidlaren en Anloo werd cadeau gegeven aan alle inwoners van de regio.  Het blad werkt als een visitekaartje dat een kijkje geeft in de gemeenschap. Een unieke uitnodiging voor mensen om de weg naar de kerken te vinden.

Ljocht en Fjoer

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Raad van Kerken in Friesland werd het prachtige blad Ljocht en Fjoer (licht en vuur) gemaakt. Met een oplage van 35.000 stuks verspreid over alle aangesloten kerken in Friesland, wil dit magazine een licht laten schijnen op de oecumenische activiteiten in de Friese steden en dorpen en op de mensen die zich daarvoor inzetten.

Klik op de cover om het blad te bekijken

Klik op de cover om het blad te bekijken

Wilt u ook zo'n special maken?
We helpen u er graag bij!

Nieuw: Tabloid!

Speciale gelegenheden onder de aandacht brengen bij uw parochianen of gemeenteleden? Kleine of grote oplages, wij hebben de mogelijkheden om de juiste krant voor u te drukken.

Een vraag van de Sint-Bonifatiusparochie in Almere was de aanleiding voor de ontwikkeling van dit nieuwe product.
Dat er in de huidige tijd van kerkelijke krimp in de katholieke geloofsgemeenschap een nieuwe kerk gebouwd wordt is op zich al bijzonder. Voor deze unieke gebeurtenis brachten ze in Almere een krant uit, om iedereen te informeren over de voortgang van de bouw en om fondsen te werven.

Binnenkort beschikbaar

In de krantenwereld zijn de dagbladformaten inmiddels veelal ingeruild voor kranten op tabloidformaat. Het formaat van deze krant is kleiner, namelijk A3-formaat. Hierdoor zijn tabloidkranten gemakkelijker vast te houden, te lezen en mee te nemen.

Binnenkort zal het maken van een tabloid voor alle klanten beschikbaar zijn in het online opmaakprogramma van De Zalige Zalm. Een mooi product om extra aandacht te geven aan een bijzondere gelegenheid. U kunt de tabloid bijvoorbeeld inzetten als jubileumkrant of als 'diaconaal journaal'.

De veertigdagenkalender

[one_half]

Op de drempel van de advent blikken wij vast vooruit richting de voorbereiding op Pasen. Om de veertigdagentijd meer aandacht te geven is er bij De Zalige Zalm nu de mogelijkheid om een veertigdagenkalender te maken.

Een eigen ontwerp

De veertigdagenkalender maakt u met behulp van het online opmaakprogramma van De Zalige Zalm. U bepaalt helemaal zelf welke teksten en afbeeldingen u op de pagina’s van deze wandkalender plaatst. Voor iedere dag is er een pagina beschikbaar.

Deze wandkalender en bestaat uit 48 liggende pagina’s op A5-formaat, met daaromheen een stevige omslag. De pagina’s worden dubbelzijdig full colour bedrukt en hebben een boorgat onderaan in het midden, zodat de kalender kan worden opgehangen.

[/one_half]

[one_half_last]

Aan de slag!

In de portal van kerkmagaZIN en parochiemagaZIN kun je aan de slag om je veertigdagenkalender te maken.
Werkt jouw kerk al met deze portals dan kun je meteen aan de slag. Heb je nog niet eerder gewerkt in deze portals dan is één mailtje of telefoontje voldoende, we helpen je meteen op gang.

De kalender is al te bestellen vanaf € 1,75 per stuk.
Klik hier voor prijzen en oplages.

[/one_half_last]

In het spoor van Jubal

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Deze keer zijn we verrast door een beeld. In het blad van de protestantse gemeente Diepenveen lezen we een artikel van één van de predikanten over een klein olijfhouten beeldje dat hij in huis heeft. Hij is niet de enige predikant die over kunst schrijft. Binnen de drie aangesloten gemeentes schreven de voorgangers om beurten een artikel over kunst. Dit om de gemeenteleden mee te nemen in het spoor van Jubal, de stamvader van allen die kunst maken. Dit gegeven is op zichzelf al een pareltje waard.

Kunstenaar Guido Dettoni

Maria in de hand

Maar de predikant schrijft over een wel bijzonder ontroerend kunstwerk. Hij schrijft over een beeldje van Maria dat zo prettig in de hand ligt. De kunstenaar Guido Dettoni heeft het dan ook laten ontstaan door een klompje klei in de hand te nemen en maar gewoon de handen hun werk laten doen. Natuurlijk ligt het resultaat dan fijn in de hand. Maar bovendien is er een vorm ontstaan die verschillende levensfasen of gedaantes van Maria laat zien. Deze gedaanten worden zichtbaar door vanuit verschillende perspectieven naar het beeld te kijken. Zo laat het beeld een knielende Maria zien, Maria als ze zwanger is, een moeder met kind op haar heup. En ook als duif.

De predikant heeft een olijfhouten exemplaar van het beeldje gekocht en mee naar huis genomen. Als hij schrijft over het olijfhouten beeldje, dan kun je al voelen hoe dit beeldje in je eigen hand zou liggen. Je bespeurt het zachte hout en de ronde vormen. Ook voel je hoe het je tot mijmeren zal stemmen. En voor wie wil, hoe Maria nabij is.

Installatie in Assisi

Met één klik kun je het artikel vergroten en lezen

Wat inspirerend dat de predikant de lezers wijst op dit beeld dat hij zelf per toeval ontdekte in een achterafstraatje in een kerk in Assisi, de Santa Maria della Rose. Daar is het kleine, handzame oerbeeldje uitgewerkt tot een uitgebreide installatie. Een grote uitvoering van het beeld wordt omringd door 33 kleine beeldjes die allemaal in verschillende houtsoorten zijn uitgevoerd.

Wie benieuwd is geworden naar het kunstwerk kan in de volgende links meer informatie vinden over de kunstenaar en zijn werk.

Een film over het beeld

De website van Guido Dettoni

 

Een nieuwe keuzepagina

In het kerkblad LEV van de protestantse gemeente Linschoten verzamelt en vertaalt redacteur Esther Kooi, samen met collega Eleonora Kikkert, korte verhalen die ze elders vinden. In elk verhaal zit een wijs inzicht verborgen vandaar de titel van de rubriek: Wijze Woorden.

Vanaf nu kunt u die rubriek Wijze Woorden als sjabloon downloaden. Er zijn inmiddels 9 verhalen beschikbaar en er komen met regelmaat nieuwe verhalen bij. De sjablonen zijn bewerkbaar dus u kunt de stijl aanpassen aan de stijl van uw blad. Eventueel kunt u ook een andere afbeelding kiezen.

Wij danken de Lev-redactie voor het beschikbaar stellen van deze rubriek en zijn blij dat we Wijze Woorden voortaan met al onze abonnees kunnen delen.

U vindt de rubriek Wijze Woorden als u in de editor op ‘sjablonen’ klikt en vervolgens in het keuzemenu op ‘De Zalige Zalm’.

1300 kaarsjes op een dag

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

De redactie van De Wijnrank van de Sint Eusebiusparochie in Arnhem, heeft een artikel geschreven over een verrassend initiatief. Op twee dagen in het jaar delen vrijwilligers kaarsjes uit op de markt. De ontvangers kunnen de kaarsjes aansteken in de kerk achter het kraampje. En behalve kaarsjes krijgen ze ook een kaartje met de tekst: “Ik steek een kaarsje aan voor…..”.Deze zin kan iedereen naar eigen inzicht afronden.

Als een blad aan een boom

Niet iedereen ontvangt meteen graag een kaarsje. “Wat moet ik daarmee?”, kan wel eens de reactie zijn. Maar na een korte uitleg dat het kaarsje bedoeld is om aan te steken voor een geliefde die het moeilijk heeft, draait menigeen om als een blad aan een boom en neemt het kaarsje graag in ontvangst. Soms volgt er dan een gesprek, daar zijn de vrijwilligers op voorbereid.

Stof voor voorbeden

Met één klik kun je het artikel vergroten en lezen

Er worden maar liefst 1300 kaarsjes per dag uitgedeeld. De vaak ontroerende teksten bieden stof voor voorbeden. Ze worden gebundeld en overhandigd aan alle kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken, om door de voorgangers te worden voorgelezen tijdens de viering. Zo komen de ervaringen van mensen op straat.

Het verhaal maakt wel duidelijk dat veel mensen behoefte hebben om even stil te staan en de gedachte aan een dierbare op te schrijven. Een aangeboden kaarsje kan dan net dat steuntje in de rug zijn. De zee aan brandende kaarsjes moet ook een prachtig gezicht zijn in de kerk. Wat een lichtgevend initiatief!

Ga dan heen...!

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Redactiewerk is keuzes maken. De redactie van Onderweg van de Hervormde Gemeente in Nieuwerkerk aan de IJssel laat zich steeds inspireren door een thema voor haar blad. Een thema dat vaak voortkomt uit een Bijbels gegeven.

In het juninummer gaat het over “Ga dan heen…!”, gebaseerd op de zendingsopdracht van Jezus met Pinksteren. Op vele plekken in het blad komt dit onderwerp weer terug.

Opvallend is een paginagrote foto. We zien iemand, alleen van op de rug, wandelen door een bos. Een grote rugzak op met daaraan een lamp en een slaapzak vastgeknoopt. Een wandelstok in de hand. Iemand is op weg gegaan.

Focus door bokeh

De wandelende persoon op de voorgrond is scherp te zien. De achtergrond is wazig met veel bokeh (een fotografieterm over de kwaliteit van de onscherpte), de kleuren en vormen lopen mooi door elkaar heen. Hierdoor wordt zowel een spannende als ook een dromerige sfeer opgeroepen. De foto voert je mee met de wandelaar, hij laat je als het ware innerlijk al op weg gaan. Je hoeft het alleen nog maar echt te doen.

Deze foto zet dus precies aan tot waar het thema over gaat: Op weg gaan. De foto is hiermee zowel inleiding als samenvatting, verstilling als motor van het thema. Alles komt samen in de foto.

De redactie van Onderweg laat hiermee zien hoe een goed gekozen foto op een beeldende manier de inhoud van het blad kan versterken.

 

Naar een bloeiende redactie

Naast onze handige online portal voor het maken van uw parochieblad of kerkblad, verzorgen wij ook diverse trainingen op maat over verschillende onderwerpen rond kerk en communicatie.

De  nieuwste workshop 'Naar een bloeiende redactie' wijst mensen de weg naar een inspirerend kerkblad. U leert waar u moet spitten en welke zaadjes u moet planten om tot een bloeiende redactie te komen.

U vindt het totale aanbod onder de knop onze trainingen

Bijzondere brillencollectie

 

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkblad redacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Verlieskunde

Wat hebben een collectie brillen, luchtige humor en de heilige Antonius met elkaar te maken? In het juni nummer van Presenteerblad, het kerkblad van de Dominicanenkerk in Zwolle, staat een artikel met de naam “Verlieskunde”. We lezen het serieuze verhaal van pastoraal werker Corinne van Nistelrooij die schrijft over een belangrijk aspect van haar werk, namelijk het begeleiden van parochianen bij verlieservaringen.

Ze vervolgt haar verhaal met de opmerking dat mensen ook banale zaken verliezen. Zaken als de huissleutels, gymschoenen en ga zo maar door. Dan is logisch redeneren aan de orde. Op dat soort momenten wordt de hulp de heilige Antonius maar even niet ingeschakeld. Hij zal het druk genoeg hebben met echte zaken.

Laat de blinden weer zien

Mensen verliezen ook brillen. Iedere maandagochtend is het weer raak: de collectie gevonden brillen is wéér gegroeid. Na afloop van iedere viering blijven er altijd wel een paar liggen. Die worden dan in de speciale doos voor gevonden brillen gestopt. Er is een winkel mee te vullen.

Om nu de heilige Antonius een handje te helpen, gaat de kerk de komende weken de gevonden brillen na afloop van de viering uitstallen in de kerk.

Het artikel is met luchtige humor en enige zelfrelativering geschreven. Een uitstekende manier om van een saai onderwerp als gevonden voorwerpen toch een heel aanstekelijk artikel te maken. De collectie gevonden brillen zal op deze manier zeker slinken!

Met één klik kun je het artikel vergroten en lezen

De kracht van het verhaal

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de redacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Als we in de kerk ergens mee vertrouwd zijn, dan is het met het vertellen van verhalen. Toch is het opeens weer opvallend om het verhaal als gegeven centraal te stellen in je parochieblad. Maar dat is precies wat de redactie van de ONE heeft gedaan, ze heeft een special gewijd aan de kracht van het verhaal.

Parochieblad

De aanleiding is het gegeven dat de ONE haar 40-ste editie uitgeeft, een getal met Bijbelse connotatie. En in al die 40 bladen hebben de verhalen gestaan van mensen. De verhalen getuigen van de persoonlijke manier waarop de vertellers zich verhouden tot elkaar en tot de ENE. Zo bekeken, is het parochieblad een drager van geloofsverhalen.

Bijbel

En dan is er nog het verhaal van de bijbel. Op een heel heldere manier legt de redactie in het kort uit dat de bijbel niet één boek is, maar een verzameling van boeken. Ook de verhalen uit de bijbel zijn verhalen van mensen. De bijbehorende afbeelding van een boekenkast maakt dit alles heel inzichtelijk.

Overeenkomst

Nu de redactie van de ONE het zo naast elkaar zet, valt opeens een overeenkomst op tussen de bijbel en een parochieblad: beide zijn een bundeling van geloofsverhalen van mensen.

Laat je parochianen maar vertellen, dat levert een krachtig parochieblad op!

Met één klik kun je het artikel vergroten en lezen

Zon en zending

Zon en zendingBij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Hoe kan de zon op het dak van een kerk hier in Nederland energie leveren aan zendingswerk in Afrika? De redactie van Zin, het maandblad van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp, besteedt uitgebreid aandacht aan dit idee.

Het idee is als volgt: er komen zonnepanelen op het dak van het verenigingsgebouw bij de kerk. Gemeenteleden worden uitgenodigd om bij te dragen aan de kosten door bijvoorbeeld een deel van een paneel te betalen. De opbrengsten van de zonne-energie zijn bestemd voor zendingswerk.

Energie en veiligheid

Het project waar het geld naar toe gaat, is een huis in Kampala waar jonge meisjes worden opgevangen die in de oorlog zijn getraumatiseerd. Het huis staat in een arme wijk waar met regelmaat de stroom uitvalt. Dan is het er niet meer veilig. Ook is de stroom duur. Met de financiële steun van de gemeente Oudewater-Hekendorp kunnen zij daar hun eigen zonnepanelen op hun dak aanbrengen. Dan zijn ze niet meer afhankelijk van de dure stroom van de overheid en komt hun veiligheid niet meer in gevaar.

Wat een verrassend idee dat het toch vaak bleke zonnetje hier in Nederland kan bijdragen aan de energievoorziening en veiligheid in Afrika. We hopen dat er veel zon gaat schijnen boven de kerk van Oudewater-Hekendorp!

Artikel Zin mei 2019

Met één klik kun je het artikel vergroten en lezen