Welkom op de nieuwe website van De Zalige Zalm. Scrol naar beneden en ontdek alle mogelijkheden.
Vragen?
Inloggen
Welkom op de nieuwe website van De Zalige Zalm. Scrol naar beneden en ontdek alle mogelijkheden.
Vragen?
Inloggen

JOODSE WORTELS

10 februari 2021

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vasten. Een periode van inkeer waarin christenen zich voorbereiden op het paasfeest. Ook dit christelijke gebruik heeft haar wortels in de joodse traditie. In de kerkbladrubriek ‘Joodse wortels’ wordt dit uitgelegd.

Vasten in andere tradities

Ook moslims, joden en hindoes vasten op gezette tijden. Soms vasten ook mensen die geen band hebben met een religie of kerk. Sommigen zien vasten als een vorm van zelfdiscipline, als een middel om controle te krijgen over je lichaam en je geest, om vrij te worden van je verlangens, of om je beter te kunnen concentreren. En soms is het motief ook wat banaler: men hoopt een paar overtollige pondjes of kilo’s kwijt te raken en daardoor gezonder te worden en er misschien ook wat aantrekkelijker uit te zien.

‘Vasten voert terug op de joodse traditie’

Vasten op Grote Verzoendag 

In de joodse Bijbel, het Oude of Eerste Testament van de christenen, zijn er meerdere redenen waarom er wordt gevast. Vasten kan tot uitdrukking brengen dat je tot inkeer komt en dat je je met God wil verzoenen. Wanneer de inwoners van Nineve misstappen hebben begaan, en vergeving van hun zonden willen bewerkstelligen, vasten ze. Dat is ook de reden waarom joden op Grote Verzoendag een hele dag vasten.

Joodse wortels

Onder de titel Joodse wortels schrijft de Katholieke Raad voor het Jodendom maandelijks een bijdrage voor de kerk- en parochiebladen over de Joodse achtergronden van christelijke feesten en tradities. Deze rubriek is onderdeel van het bonusmateriaal waar makers van kerkbladen vrij gebruik van kunnen maken.

Deze artikelen staan kant-en-klaar in onze portal en zijn stuk voor stuk geschreven en opgemaakt door professionals vanuit een ‘missionaire’ opdracht. Dat houdt in dat ook lezers die iets verder van het kerkelijk leven af staan zich aangesproken voelen door deze artikelen. Deze artikelen plaatst u met één klik in uw kerkblad. 

Delen
Helpt u mee om dit artikel te delen?
Pareltje

OPMERKELIJK

Een verrassende rubriek
Bekijk pareltje

Lees Meer

Wist u dat u in ons portal nog veel meer dan enkel kerkbladen kunt ontwerpen en laten drukken?

Al lid van onze Nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van nieuws en aanbiedingen!
cross