Gavenmakelaar

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Een makelaar brengt vraag en aanbod bij elkaar. Dat heeft natuurlijk vaak betrekking op huizen maar het kan ook gaan over gaven. Dan ben je gavenmakelaar. En dat is precies de functie van Anneke Verbeek in de Beatrixkerk in Ede. De redactie van Compassie ging met haar in gesprek over de vraag hoe zij dat allemaal vormgeeft. 

Talenten en taken

Anneke vertelt dat ze gemeenteleden ontmoet en in een persoonlijk gesprek met hen samen ontdekt welke gaven of talenten zij hebben en hoe het talent het best tot recht komt. Aan de andere kant heeft zij kennis van de vele vrijwilligerstaken die nog onvervuld zijn in de gemeente. Als er een passende match lijkt te zijn, dan brengt ze de juiste personen met elkaar in contact. Zo levert ze maatwerk. Ze vertelt dat juist de persoonlijke benadering het geheim is, die zorgt ervoor dat de goede combinaties tot stand komen. Ook blijkt in een persoonlijk gesprek dat er veel meer oplossingen te bedenken zijn dan je aanvankelijk zou verwachten.

 

Een geest en vele gaven

Anneke is geïnspireerd voor haar werk door 1 Kor. 12 waarin het gaat over gaven. Het mooiste aan haar werk vindt zij dat gemeenteleden ontdekken welke gaven zij van God hebben ontvangen en hoe zij die kunnen inzetten voor de opbouw van de kerk.

Wij worden enthousiast van deze inspirerende manier van werken met vrijwilligers. Veel succes in Ede en hopelijk is jullie idee een impuls voor andere kerken.

Rijk assortiment

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

De redactie van Teamspirit, het blad van de RK Parochie de Vier Evangelisten in Den Haag, maakt een blad dat bomvol staat met heel uiteenlopende en steeds inspirerende columns. Het zijn stuk voor stuk pareltjes. Een paar van deze parels laten we hier speciaal glanzen.

Tune in

In de column 'Tune in' stelt de dirigent van de parochie steeds één componist centraal. De maand december geeft de mogelijkheid om dieper in te gaan op John Rutter, een componist die bekend staat om zijn kerstmuziek. Na de beschrijving van het werk van Rutter en in het kort diens biografie, besluit de dirigent met de opmerking dat Rutter als geen ander met een handvol noten de tijd weet stil te zetten en ons doet geloven dat we in een andere, betere wereld zijn. Daar kun je bij wegdromen. En gelukkig kun je dankzij de QR-code ook meteen naar de muziek te luisteren. Heerlijk inspirerend en informatief tegelijkertijd!

Mijn favoriete Bijbelverhaal

De serie columns 'Mijn favoriete Bijbelverhaal' is van een heel andere orde. Hier vertelt steeds een andere parochiaan welk Bijbelverhaal voor hem of haar favoriet is. Achter iedere keuze zit steeds een persoonlijk verhaal, gevolgd door een eigen interpretatie van de Bijbeltekst. In deze editie is de keuze gegaan naar de tekst van 1 Korintiërs 13 over grootheid van de liefde. Het doet je stilstaan.

‘t Groene Woord

Het laatste voorbeeld van de columns, 't Groene Woord, is weer heel anders van aard. Deze worden geschreven door leden van het Pastoraal Team over het belang van de groene Kerk. De diaken die voor deze editie heeft geschreven, verwijst naar de recent vernieuwde klimaatbrief van Paus Franciscus over de noodzaak van versneld en gezamenlijk aanpakken van de klimaatcrisis. Hij beschrijft dat het meest in het oog springende is dat Paus Franciscus daadwerkelijke actie van de gelovigen vraagt en oproept om ons eigen gedrag kritisch te beschouwen. Hier wordt om actie gevraagd!

Een greep uit de columns in Teamspirit. Door de variatie in schrijvers, onderwerpen, sfeer en invalshoeken van de columns geven ze samen blijk van een diverse en betrokken geloofsgemeenschap en daarmee van een rijk en divers aanbod in het magazine. Wat een rijkdom voor iedereen!

Kleurrijke voltreffer

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de redacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Sinds kort heeft De Zalige Zalm een nieuwe klant die we van harte welkom heten: de redactie van LeesME, het blad van de ME/cvs Vereniging. Deze keer is het dus geen redactie van een kerkblad maar de redactie van een patiëntenvereniging. Hun eerste editie in full colour is een feit en het is meteen ook een kleurrijke voltreffer. Die stellen we natuurlijk graag aan iedereen voor.

Golfbeweging

Voor patiënten met ME/cvs is een relatief kleine mentale of fysieke inspanning al snel te veel. Ook lezen kan veel energie vragen. Dat stelt natuurlijk hoge eisen aan de leesbaarheid van het verenigingsblad.

De redactie van de LeesME, die helemaal bestaat uit vrijwilligers die zelf ME/cvs patiënt zijn, heeft knap ingespeeld op de specifieke behoeften die haar lezers hebben. Het blad straalt veel rust uit en je voelt de cadans van inspanning en ontspanning door het hele blad heen golven. Je krijgt steeds opnieuw weer tijd om op adem te komen.

In vaktermen heet dat bladritme. En laat het nou voor iedere redactie een goed idee zijn om aandacht te besteden aan dat principe.

Bladritme

Het toverwoord voor bladritme is variatie. Een goed bladritme zorgt voor afwisseling, verrassing én een paar vaste punten. Zo houd je je lezer geboeid en creëer je rust.

Voor je magazine betekent dat bij voorbeeld dat je pagina’s met korte artikelen en pagina’s met lange artikelen met elkaar afwisselt. Of je kiest na een pagina met pittige inhoud voor iets luchtigs, een persoonlijke verhaal, humor of veel beeldmateriaal.

De valkuil van variatie kan zijn dat je alles maar één keer doet en het een mengelmoesje wordt waar niemand nog lijn in kan ontdekken. Dus zorg naast variatie óók voor herhaling van vormelementen en content, zoals een vaste rubriek op een vaste plaats in je blad. Dat geeft herkenbaarheid.

Rust voor het oog

Terug naar de LeesME. Hier is dat allemaal op een heel prettige manier toegepast. De  pagina’s met persoonlijke verhalen, voorzien van grote afbeeldingen, wisselen vloeiend af met pagina’s over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen of informatie van het bestuur. Op iedere pagina weer is er ruimte voor het oog om tot rust te komen. Knap gedaan!

De Zalige Zalm wil de redactie van de LeesME feliciteren met dit mooie resultaat!

KLIK HIER om een deel van het blad te bekijken (vanwege privacy redenen kunnen we niet het hele blad laten zien)

Wat is ME/cvs?

ME/cvs is een ernstige chronische multi-systeemziekte. Er zijn afwijkingen in meerdere lichaamssystemen, waaronder neurologische, immunologische, endocriene en metabolische. Dit leidt tot veel, vaak invaliderende, klachten die het functioneren en de kwaliteit van leven ernstig beperken.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de ME/cvs Vereniging

https://me-cvsvereniging.nl/

Naar de gevangenis

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Je bent op vakantie en wat ga je bezoeken? De gevangenis! Het gevangenismuseum Veenhuizen dan welteverstaan. Bijna op de grens tussen Drenthe en Friesland, is in dit museum een tentoonstelling over het werk van geestelijk verzorgers in de gevangenis.

Ben je bang?

De redactie van Tau, het blad van de RK parochie Heilige Franciscus van Assisi in Assen, Gieten, Rolde, Rhoden en Zuidlaren, besteedt uitgebreid aandacht aan de tentoonstelling. Dat heeft een goede reden: de aanzet voor deze tentoonstelling is namelijk gegeven door Marian Boersen-Rigter, de R.K. geestelijk verzorger in de gevangenis van Veenhuizen. Als iemand van binnenuit kan vertellen over dit werk, is zij het wel.

Marian krijgt vaak vragen over haar werk. Wat doe je daar? Is het niet gevaarlijk wat je doet? Ben je bang? Zijn er dan kerkdiensten in de gevangenis? Hoe meer vragen ze kreeg, hoe duidelijker het werd dat er heel weinig over bekend is. Toen het gevangenismuseum haar liet weten een tentoonstelling te willen samenstellen over de geestelijke verzorging in de gevangenis, greep ze die kans met beide handen aan om over zoveel mogelijk informatie over haar bijzondere werk te delen.

En niet alleen dat. Marian schreef een boeiend artikel over de tentoonstelling dat de redactie van Tau in het kerkblad kon plaatsen. Wat een heerlijke samenwerking!

Zo dichtbij voor het oprapen

Soms liggen de mooiste onderwerpen voor je blad zo dichtbij voor het oprapen. De redactie van Tau heeft daar goed oog voor gehad en wijs gebruik van gemaakt. Heel inspirerend!

Ben je benieuwd naar het werk van geestelijk verzorgers in gevangenissen? Ga kijken in Veenhuizen. De tentoonstelling loopt tot mei 2025

https://gevangenismuseum.nl/tentoonstellingen/bezin-geloof-achter-de-tralies-vanaf-16-02-23/

Welkom in het kerkblad

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

 

‘Van de redactie’

Misschien ken je als redactie het gevoel dat het werk voor de eerstvolgende editie er bijna op zit, maar dan moet je altijd nog de inhoudsopgave maken en het redactionele voorwoord schrijven. Dan denk je: “Oh boy, daar heb je het weer. Maar even snel doen, dan is dat ook weer klaar en kan het blad naar de drukker”.

Toch zijn het juist deze laatste details die je blad de aantrekkelijke uitstraling geven die je nastreeft als kerk. Maar wat schrijf je dan eigenlijk in zo’n ‘Van de redactie’? Een paar aansprekende voorbeelden.

 

Wees welkom

De redactie van Dubbelspoor, het blad van de protestantse gemeente Halle en Varsseveld, geeft in haar redactioneel voorwoord van juni een duidelijk doel mee aan het kerkblad: “We zijn er voor iedereen, voel je welkom!”. Via een persoonlijke ervaring, gevolgd door een beschouwend verhaal over de missionaire kerk, komt de hoofdredacteur uit bij de vraag hoe de redactie dat vormgeeft. Ze schrijft: “Als redactie proberen we in de schoenen van de lezer te staan”. Je lezer voor ogen houden, dat is een belangrijke houvast voor heel je blad en zeker ook voor het redactionele voorwoord.  

Groei

Of neem Zout, het blad van de Kerk van de Nazarener in Haarlem. Het thema is groei. In het voorwoord neemt de hoofdredacteur de lezer mee van een persoonlijke observatie van het jaarlijkse wonder van de groei in de natuur naar bezinnende gedachten over het werk van Gods handen. Dat vormt de opmaat naar het thema van het blad: geestelijke groei van ons als mens.

Op zoek naar het paradijs

Tot slot het redactionele voorwoord van het Zaans Kompas van de protestantse gemeente in Zaandam. Het thema van deze editie is het paradijs. De hoofdredacteur nodigt de lezer uit om mee op reis te gaan naar de samenloop van de Eufraat en de Tigris, de plaats waar volgens de overlevering het Bijbels paradijs ligt. Daar staat, ook al volgens de overlevering, nog steeds een nazaat van de oorspronkelijke boom, de Adams Tree. Ze is daartoe geïnspireerd door de televisieserie van Sinan Can. Maar is het paradijs ook werkelijk daar te vinden? Of alleen daar? De verzorger van de Adams Tree geeft zijn visie. Wat een prikkelende inleiding op het thema. Dit voorwoord belooft een avontuurlijke editie van het kerkblad.

Verleiden

Drie heel verschillende redactionele voorwoorden van heel verschillende kerkbladen. Toch zijn er overeenkomsten. Alle drie de schrijvers beginnen hun voorwoord met een persoonlijke invalshoek. Dat kan een herinnering zijn, verwondering of de inspiratie van een actuele televisieserie. Hierna zoomen ze uit. Het verhaal wordt dan meer overkoepelend, beschouwend of verdiepend. Op deze manier leggen ze de inhoud van hun blad als het ware in de week. Ze maken je als lezer rijp voor het onderwerp, zonder de inhoud al weg te geven.

Vol vertrouwen presenteren ze de inhoud van ‘hun’ blad. Ze geloven in de keuzes die ze gemaakt hebben en delen die graag met hun lezers. Ze verleiden de lezers om mee te gaan op reis. Stap maar in!

Jozef als timmerman én mijnwerker

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Na de fusie van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal komt van de nieuwe bezoekers van de Johanneskerk in Sittard regelmatig de vraag wat toch de betekenis is van de glas-in-lood-ramen. Om die vraag te beantwoorden, heeft de redactie van Onderweg een artikel geschreven over de inrichting van de kerk en de betekenis van de ramen. Want, zo is de achterliggende gedachte, iedereen die hier komt in de kerk moet zich thuis voelen.

Brand    

De oude houten gereformeerde kerk brandde af in 1963. Met hulp van de hele bevolking van Sittard en de katholieke geestelijkheid is er geld verzameld voor een nieuwe kerk. Met dat geld en een gratis ontwerp van de architect Ramakers kon men beginnen met de nieuwbouw.

Mijnwerkers

De glas-in-lood ramen zijn ontworpen en gemaakt door kunstenaar Jos Stassen. In de ramen worden Bijbelse taferelen afgebeeld. Opvallend zijn de grote figuren. Vermoedelijk verwijzen ze naar mijnwerkers. Je ziet Jozef als timmerman én als mijnwerker. Dit plaatst de ramen in het Limburg van de jaren ’60 waar op dat moment de mijnen nog vol in productie zijn. De oude tijd van de evangeliën is hier verbonden met de eigen regio en tijdgeest. Als je dat weet, kijk je met andere ogen naar de ramen.

Voel je thuis

Het is een uitnodigend gebaar naar de nieuwe mensen in de kerk om uitleg te geven over de geschiedenis zodat zij zich er thuis voelen. Maar ook voor de oudgedienden is het vast interessant om de herkomst van die opvallende figuren op de ramen te weten zodat ook zij de geschiedenis van de eigen kerk kennen.

Kent u het verhaal achter de ramen in uw kerk? Een goed idee voor een nieuwe rubriek of een artikel in uw kerkblad of parochieblad.

Handen

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

De Protestantse Gemeente Zaandam werkt met themanummers. Het thema van de editie in februari is “Handen”. Het blad laat zien dat dit een veelzijdig thema is, het geeft veel handvatten om over te schrijven.

Het werken met een thema geeft de redactie ook een duidelijk houvast om het blad inhoud en vorm te geven. Om het zowel historisch als “dichtbij huis” te kunnen benaderen. En zowel beschouwend als concreet. Ook het beeldmateriaal in deze editie heeft direct te maken met het thema handen. Op die manier ontstaat er een evenwichtig samenhangend geheel.

 

Oudste handdruk

Zo is er een artikel te lezen over de geschiedenis van de handdruk. De oudst afgebeelde handdruk is uit het jaar 845 voor Christus op een mozaïek in de stad Nimrud. Het zijn de Assyrische koning en de Babylonische koning die elkaar de hand schudden als teken van hun verbondenheid. De mozaïek toont aan dat de betekenis van de handdruk al ver teruggaat in de tijd.

 

Doe wat je handen vinden om te doen

Dan volgt een interview met vrijwilligers Alie en Joop. In het middelpunt van de belangstelling staan wilden ze helemaal niet. En dan wordt hun interview in het kerkblad ook nog eens door De Zalige Zalm uitgekozen voor een pareltje. Het interview gaat over de stille werkers” van de kerk die al vele jaren, op de achtergrond en zonder poespas, vrijwilligerstaken voor de gemeente op zich nemen. De vrijwilligers die in iedere kerk onmisbaar zijn. In het interview zeggen Alie en Joop dat ze het maar gewoon vinden om te doen, het hoort bij christen zijn, hulp bieden aan degenen die het nodig hebben.

Alie vat het nog eens kernachtig samen: doe wat je handen vinden om te doen. Er is altijd wel iets waarbij je iemand tot steun kunt zijn. Kijk maar om je heen, steek je handen uit de mouwen als dat nodig is. Dat is je opdracht als christen.

De mooie foto’s van het koppel maken het interview compleet! Al zullen ze dat zelf vermoedelijk ook allemaal te veel eer vinden.

Fotogenieke handen

Nog weer een heel andere invalshoek om het over handen te hebben, is het laten zien van handen. Handen zijn net zo individueel en expressief als gezichten, zoals de foto’s op de redactionele pagina laten zien. In de rubriek boekbespreking heeft de redactie gekozen voor een fotoboek over handen. Het boek toont foto’s van handen uit de hele wereld. Werkhanden welteverstaan, de handen laten de enorme diversiteit aan werk zien dat wereldwijd door handen wordt gedaan.

Na het lezen van dit blad ga je anders kijken naar handen. Fascinerend!

 

fotograaf: Jurriaan Bakker

Generatieconversatie

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Leren kennen

De redactie van Venster, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Lelystad heeft een vaste maandelijkse rubriek. De naam is Generatieconversatie. In deze rubriek gaan een oudere en een jongere uit de gemeente met elkaar in gesprek. Ze kennen elkaar nog niet echt. Maar dat is juist het idee erachter: leer elkaar kennen door maar gewoon in gesprek te gaan en elkaar vragen te stellen. Een goed gesprek waarin ook het geloof aan bod komt, dat is de bedoeling. Ook krijgt het koppel van de maand een vraag voorgelegd van het koppel van de vorige maand. Zo wordt het stokje van de gesprekken keer op keer doorgegeven.

 

Daan en Alie

Deze maand lezen we dat Daan (22) en Alie (75) elkaar hebben ontmoet. Daan is via vrienden bij de jongerengroep van de kerk gekomen. Alie is al sinds 40 jaar betrokken bij deze kerk. Ze heeft in die lange tijd al verschillende vrijwilligersactiviteiten gedaan en doet dat nog steeds vol overgave.

Ondanks het grote leeftijdsverschil vinden ze snel herkenning in de ander. Ze vertellen allebei dat ze niet gelovig zijn opgevoed. Ze waren daarmee vrij in hun de keuze om aan te sluiten bij een kerk, een stap die ze beiden hebben gezet. Alie vertelt dat haar geloof in de loop van de tijd is gegroeid, het ligt niet vast en heeft ruimte nodig om te groeien. Daan herkent zich in haar woorden. Ook voor hem ligt geloof niet vast. God wordt voor hem zichtbaar in de interactie tussen mensen.

Nog een overeenkomst is dat voor allebei de kerk een thuis is, een plek waar ze zich welkom voelen.

 

Q&A

De vraag van het koppel van de vorige maand is hoe jong en oud meer met elkaar in contact kunnen komen. Het antwoord van Daan op die vraag is heel praktisch: wissel eens van plaats, dan kom je vanzelf nieuwe mensen tegen. Alie beaamt dit en vult aan dat dit gesprek voor haar daar ook aan bijdraagt. Jongeren zijn hartstikke interessant!

Het doel van deze rubriek is om een goed gesprek tussen jong en oud te realiseren. Het doel is zeker bereikt. Wat een inspirerend idee voor een rubriek in je kerkblad.

Kerkontbijt

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u. Het blad Kerkvenster van de R.K. Nicolaaskerk in Baarn verrast ons met een uitnodigend initiatief. Eens in de maand is iedereen welkom bij het maandelijkse kerkontbijt. Wat een mooie start van de zondag!

 Warm welkom

Wat is de bedoeling? Gewoon heel simpel: elkaar ontmoeten en leren kennen. Een zondag in de maand is iedereen van harte welkom om samen in het parochiehuis te eten. Het maakt niet uit of je betrokken bent bij de kerk of niet, of je jong bent of oud, iedereen mag aanschuiven.

Enige aanpassing

De initiatiefnemer David van Diepen kwam op dit idee nadat hij meemaakte met een ondernemersgroep hoe gemakkelijk het is om op deze manier nieuwe contacten te leggen. Met enige aanpassing was het idee ook toe te passen voor de kerk. Het plan werd enthousiast ontvangen door het bestuur. En voilá, het kerkontbijt was een feit.

 

Bemind

Ze zeggen wel eens: “onbekend maakt onbemind”. Dan zal “bekend maakt bemind” vast ook wel opgaan. We zullen niet adviseren om nu allemaal naar het ontbijt in Baarn te gaan. Maar wie weet is het in de andere kerken ook mogelijk om samen te ontbijten, heel eenvoudig om elkaar een beetje beter te leren kennen.

 

Bijbelverhalen van lapjes

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Naald

Zo worden wij altijd gelukkig van goede ideeën voor een rubriek. In het blad Kerkblad aan de Linge, van de wijkgemeente Kerk aan de Linge uit Leerdam vinden we daar een prachtig voorbeeld van. De maandelijkse rubriek heet “Het oog, het hart en de naald”. Om met de laatste te beginnen: de rubriek wordt met naald en draad, steek-voor-steek, met de hand gemaakt door Rieteke Hoogendoorn.

Rieteke maakt quilts waarin ze met Bijbelse symbolen vorm geeft aan Bijbelteksten of emoties als verdriet en geluk. Bijna 3 jaar geleden werd zij lid van de gemeente. De redactie van het kerkblad wilde op dat moment graag “iets” met kunst in haar blad doen. Al snel kreeg de redactie het werk van Rieteke in de gaten en kwam de samenwerking tot stand. Met als resultaat dat er sindsdien maandelijks een quilt in het blad staat afgebeeld met een korte uitleg over de symbolen.

 

Het hart

Het begon voor Rieteke ooit, lang geleden, met één kleine quilt voor aan de muur. Gewoon omdat het leuk was om te doen. Maar ze ontdekte met deze ene quilt haar geheel eigen manier om haar geloof tot uitdrukking te brengen. Schilderen met lapjes noemt ze het zelf.

Dat het werk recht uit haar hart komt, is ook te lezen in het gedicht dat ze zelf schreef over haar werk.

Woorden 

gedachten  

verhalen 

komen samen 

veranderen in beelden 

spinnen zich als draden 

vormen zich als kleuren 

tot één geheel 

tot één verhaal 

 

God weeft Zijn boodschap erin mee 

met draden van Zijn liefde 

door woorden van geloof 

in kleuren van de hoop 

 

Zo rijgt de Grote Kunstenaar 

Zijn draden door de mijne 

en mag ik  

elke quilt opnieuw 

als kleine kunstenaar 

mijn handen leggen in de Zijne. 

 

RH 

 

 

Het oog

In het blad van januari is een quilt van het Exodusverhaal te zien. Oogstrelend. Kijk gewoon zelf maar!

Het is fijn om te zien dat de redactie van de wijkgemeente Kerk aan de Linge in Leerdam goed gebruik maakt van het talent dat ze in de gemeente hebben. Laat je inspireren en ga op zoek naar talenten

Zoektocht

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

 

De cover van de septembereditie van HartSlag is een zoekplaatje. We zien een kind dat in de ene hand een vergrootglas vasthoudt en met de andere hand naar de grond reikt. Tussen de kiezelstenen en het gras zoekt hij. Je ogen gaan mee naar de grond om te ontdekken wat hij daar zoekt. Het is om nieuwsgierig van te worden.

 

Sporen van God

Met deze speelse cover geeft de redactie een voorproefje van het nieuwe jaarthema Sporen van God. Voorzien van een speciaal getekende routekaart, een verhalenbus en pleisterplaatsen onderweg gaat de Parochie H. Suitbertus en buurparochie H. Paus Johannes XXIII uit West-Betuwe het komende jaar op weg. Iedereen is welkom om in te stappen. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud.

En waar gaan ze zoeken? In de verhalen uit de traditie, de momenten waarop ze bij elkaar zijn en alle andere mogelijke plekken. En als je de verwondering toelaat, kun je God zomaar overal vinden. Zoals misschien wel het kind dat zoekt tussen de kiezels en het gras.

 
Speels en luchtig

Zo speels als de cover is, zo luchtig en levendig is de hele opzet van het jaarthema in West-Betuwe. Het is daarmee niet alleen uitnodigend voor volwassenen maar ook voor kinderen. Heerlijk om zoveel luchtigheid in je blad te kunnen plaatsen.

En niet alleen dat. Zo kan ook het parochieblad een vindplaats van God zijn. In persoonlijke verhalen en getuigenissen, blije en droevige gebeurtenissen, prikkelende artikelen en mooie tekeningen en foto’s.

De routekaart en bijbehorende afbeeldingen zijn ontworpen door Marjet de Jong (www.taalentekenen.nl)

Volheid

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Wat we graag zeggen tegen redacties is: “Laat zien wat je gelooft!” Natuurlijk brengt iedere redactie dat op eigen manier tot uitdrukking.

In het blad Drieklank, het magazine van de Parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen zien we dat de redactie door het hele blad heen heel consequent haar geloof tot uitdrukking brengt. En dat misschien niet alleen door het met zoveel woorden te benoemen. Maar vooral door het zichtbaar te maken in de inhoud van de artikelen en de keuze voor artikelen over zowel de binnenwereld van de parochie als ook over de wereld daarbuiten. Geloof is hier zichtbaar gemaakt in de betrokkenheid, in ieder artikel weer. Het spat bijna van de bladzijden af. 

 

Jonge moeders op de vlucht

Het begint al met de cover. We zien een prachtige foto van een moeder met een pasgeborene. Dat is natuurlijk altijd een heerlijke cover, zeker in de kersttijd. Maar hier gaat het om een bijzonder verhaal zoals we lezen in het bijbehorende artikel dat gaat hier over jonge moeders. Ze zijn gevlucht uit Oekraïne terwijl ze zwanger waren en hier in Nederland bevallen van hun kind. Ingrijpende gebeurtenissen, een kerstverhaal anno 2022. 

Menselijkheid

In een volgend artikel lezen we een interview met aalmoezenier Sanneke Brouwers. Zij woont in de parochie, ze laat haar gedachten gaan over de oorlog. Ze is geïnspireerd door Etty Hillesum die in haar dagboek schrijft de angst in de ogen te willen kijken en niet te willen zwichten voor wanhoop en haat. Sanneke roept op in haar gebed om aanwezig te zijn bij hen in die vechten in de loopgraven, de Oekraïense soldaten én de Russische soldaten die slecht toegerust naar het front zijn gestuurd. Ook  zij sterven voor een zinloze oorlog . Ze houdt een pleidooi om oog te houden voor de menselijkheid, voor het leed aan beide kanten. Voor iedereen die de moed heeft op te staan tegen oorlog en geweld. Hoezeer natuurlijk ons hart ook in eerste instantie uitgaat naar het leed aan de kant van Oekraïne. 

Dichtbij

Naast al deze verhalen over de buitenwereld is er in de parochie in Nijmegen uiteraard ook oog voor de gebeurtenissen binnen de parochie. Zoals de sluiting van 2 kerken en de behoefte aan nieuwe vrijwilligers om maar wat voorbeelden te geven. Alles wordt, zoals gezegd, beschreven vanuit een sterke betrokkenheid bij wat er is.

Het meest uitgesproken lezen we over geloof in het artikel van de leesgroep van de parochie. Ze lezen het boek Leven in volheid van Timothy Radcliffe. De laatste zin van het artikel geeft een heldere samenvatting van het boek: “Wie op weg gaat met een open houding, kan volheid vinden”.

Het is alsof de redactie precies deze open houding heeft gehad bij het samenstellen van het magazine. Wat een inspirerend parochieblad heeft dat opgeleverd! 

Wat rouw je me nou

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het is november, van oudsher de maand dat kerken stil staan bij afscheid en rouw. Zo besteedt ook de redactie van Martinus+, het magazine van Katholiek Utrecht uitgebreid aandacht aan afscheid. Een prachtig artikel geschreven door Liesbeth de Moor.

Even aangrijpend als ontwapenend is de invalshoek van het artikel “Wat rouw je me nou?!” In dit artikel zijn 4 jongeren aan het woord die op jonge leeftijd een ouder zijn verloren. Dat is natuurlijk geen gemakkelijk onderwerp. Maar de openheid waarmee de jongeren er zelf over praten doet het ongemak snel verdwijnen.

Podcastserie

De jongeren kennen elkaar al even. Ze hebben alle vier meegedaan aan een onderzoek over rouw bij jongeren. Daar ontstond het idee om samen een podcastserie te maken zodat ze andere jongeren kunnen steunen die in een vergelijkbare situatie zitten. De podcast opent even simpel als direct met de zin: “Hallo, ik ben Thom en mijn vader is dood”.

Voor iedereen anders 

Wat snel duidelijk wordt in de serie is dat rouw voor iedere jongere weer anders is. Zo kan het verschil maken of een ouder geheel onverwacht is overleden of dat je tijd hebt gehad om afscheid te nemen? Of de vraag of je een goede band had met de ouder of toch iets minder. Ook reacties van anderen zijn heel wisselend. Soms zijn die steunend maar ze kunnen ook juist onhandig of hoogst ongemakkelijk zijn. Hoe ga je daar toch allemaal mee om?

Lotgenotencontact

Het belang van uitwisseling met lotgenoten wordt duidelijk in de podcast. Om die reden organiseert het Stadklooster in Utrecht dan ook, samen met de makers van de podcast, een bijeenkomst voor de jongeren in de parochie die te maken hebben met rouw. Om samen te eten, te leren van workshops en natuurlijk vooral om elkaar te ontmoeten en herkenning te vinden in elkaars verhaal. Om te weten dat ze niet alleen zijn met deze ervaring!

Wat mooi om te zien hoe een balletje kan rollen. Van een onderzoek naar een podcast. Om weer verder te rollen naar een concrete bijeenkomst in de parochie. Bij De Zalige Zalm worden we erg gelukkig van dit soort inspirerende en hartverwarmende initiatieven. Laat het balletje maar verder rollen!

Podcastserie 'Wat rouw je me nou?!' is te vinden bij diverse podcastplatforms zoals Spotify en podcastluisteren.nl

Doodgewoon

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Als er iets is dat we zeker weten in het leven dan is het dat we allemaal een keer zullen sterven. De redactie van EusebiusVenster in Arnhem heeft een heel nummer speciaal aan dit onderwerp besteed. Het was een gewaagde keuze, zo schrijft ook de redactie in haar voorwoord, want willen je lezers wel lezen over dit onderwerp? Maar het pakt goed uit!

Verschillende keuzes rondom overlijden komen in het themanummer aan bod, zoals begraven of cremeren? En bij begraven: welke begraafplaats? Ook komt aan bod de vraag hoe je afscheid neemt.

Café

Het kan lastig zijn om al deze keuzes te maken. Ook kan het confronterend zijn om onder ogen te zien dat je leven eindig is, zeker als je te maken hebt met ziekte. Met wie bespreek je dat? En wanneer? Om deze vragen bespreekbaar te maken heeft de D3rde Verdieping, een oecumenisch religieus vormings- en bezinningscentrum in Arnhem, een speciaal pastoraal initiatief genomen: Café Doodgewoon, een vast maandelijks moment op een vaste plek, waar alle vragen rondom de dood doodgewoon besproken kunnen worden.

HierNUmaals

In het interview met Ad Bogaard, een van de initiatiefnemers en begeleiders van Café Doodgewoon lezen we hoe dit project tot stand is gekomen toen bleek hoe verlammend het kan werken als een naderend levenseinde onbespreekbaar blijft. Het idee is geleend van een Engels initiatief waar ze gewoon in de pub het gesprek aangingen over het levenseinde, simpelweg om het uit de taboesfeer te halen.

In samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg is de D3rde Verdieping dit voorbeeld gaan volgen, uiteraard volgens eigen snit. Dat heeft geleid tot het maandelijkse inloopcafé.

Alles rondom het levenseinde is bespreekbaar in Café Doodgewoon. Het is verrassend om te lezen dat bezoekers heel verschillend kunnen denken over de vraag of er wél of juist géén leven is na de dood. Maar wel is iedereen het erover eens dat het erom gaat om in het leven te doen wat belangrijk is in het hiernumaals. Men wil alles uit het leven halen dat erin zit. Aandacht voor de dood leven laat zien dat het hand in hand gaat met de aandacht voor het leven.

De redactie heeft met de keuze van het onderwerp levenseinde misschien een gewaagde stap genomen. Maar het heeft beslist geleid tot een uitermate waardevol themanummer !

Vakantieklanken

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

 

Geen laag pitje

Voor de meeste redacties is de vakantie begonnen. Net als voor iedereen. Het gewone leven staat de komende weken op een laag pitje. Ook in de kerken is het rustiger

In Appelscha is het natuurlijk ook vakantie. Toch is daar geen sprake van dat lage pitje. Niks geen komkommertijd. Heet het blad van de Protestantse Gemeente Appelscha door het jaar heen Kerkklanken, in de zomer heet het Vakantieklanken. Dat is niet zonder reden.

 

Uitnodigend

De zomereditie van het kerkblad is één hartelijke uitnodiging aan alle vakantiegasten die Appelscha bezoeken om de kerkdiensten mee te vieren in het openluchttheater. Het ruim 70 jaar oude openluchttheater De Koele ligt op een prachtige plek midden in de bossen. The place to be in de zomer! Iedereen is van harte welkom!

Met gospelkoren en een prijswinnend fanfareorkest kun je je bij voorbaat al verheugen op de uitbundige muziek tijdens de diensten. Voor kinderen is er een speciaal programma.

Om dit allemaal te organiseren werkt de Protestantse Gemeente Appelscha nauw samen met de Historische Vereniging Appelscha en het RCN vakantiepark. Zij hebben dan ook hun bijdragen geleverd aan het zomerblad, zo lees je over de geschiedenis van het openluchttheater en de ideële werkwijze van het vakantiepark. Al lezend krijg je steeds meer zin om erheen te gaan.

Komkommertijd? Niet in Appelscha. Veel plezier daar!