Zoektocht

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

 

De cover van de septembereditie van HartSlag is een zoekplaatje. We zien een kind dat in de ene hand een vergrootglas vasthoudt en met de andere hand naar de grond reikt. Tussen de kiezelstenen en het gras zoekt hij. Je ogen gaan mee naar de grond om te ontdekken wat hij daar zoekt. Het is om nieuwsgierig van te worden.

 

Sporen van God

Met deze speelse cover geeft de redactie een voorproefje van het nieuwe jaarthema Sporen van God. Voorzien van een speciaal getekende routekaart, een verhalenbus en pleisterplaatsen onderweg gaat de Parochie H. Suitbertus en buurparochie H. Paus Johannes XXIII uit West-Betuwe het komende jaar op weg. Iedereen is welkom om in te stappen. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud.

En waar gaan ze zoeken? In de verhalen uit de traditie, de momenten waarop ze bij elkaar zijn en alle andere mogelijke plekken. En als je de verwondering toelaat, kun je God zomaar overal vinden. Zoals misschien wel het kind dat zoekt tussen de kiezels en het gras.

 
Speels en luchtig

Zo speels als de cover is, zo luchtig en levendig is de hele opzet van het jaarthema in West-Betuwe. Het is daarmee niet alleen uitnodigend voor volwassenen maar ook voor kinderen. Heerlijk om zoveel luchtigheid in je blad te kunnen plaatsen.

En niet alleen dat. Zo kan ook het parochieblad een vindplaats van God zijn. In persoonlijke verhalen en getuigenissen, blije en droevige gebeurtenissen, prikkelende artikelen en mooie tekeningen en foto’s.

De routekaart en bijbehorende afbeeldingen zijn ontworpen door Marjet de Jong (www.taalentekenen.nl)

Volheid

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Wat we graag zeggen tegen redacties is: “Laat zien wat je gelooft!” Natuurlijk brengt iedere redactie dat op eigen manier tot uitdrukking.

In het blad Drieklank, het magazine van de Parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen zien we dat de redactie door het hele blad heen heel consequent haar geloof tot uitdrukking brengt. En dat misschien niet alleen door het met zoveel woorden te benoemen. Maar vooral door het zichtbaar te maken in de inhoud van de artikelen en de keuze voor artikelen over zowel de binnenwereld van de parochie als ook over de wereld daarbuiten. Geloof is hier zichtbaar gemaakt in de betrokkenheid, in ieder artikel weer. Het spat bijna van de bladzijden af. 

 

Jonge moeders op de vlucht

Het begint al met de cover. We zien een prachtige foto van een moeder met een pasgeborene. Dat is natuurlijk altijd een heerlijke cover, zeker in de kersttijd. Maar hier gaat het om een bijzonder verhaal zoals we lezen in het bijbehorende artikel dat gaat hier over jonge moeders. Ze zijn gevlucht uit Oekraïne terwijl ze zwanger waren en hier in Nederland bevallen van hun kind. Ingrijpende gebeurtenissen, een kerstverhaal anno 2022. 

Menselijkheid

In een volgend artikel lezen we een interview met aalmoezenier Sanneke Brouwers. Zij woont in de parochie, ze laat haar gedachten gaan over de oorlog. Ze is geïnspireerd door Etty Hillesum die in haar dagboek schrijft de angst in de ogen te willen kijken en niet te willen zwichten voor wanhoop en haat. Sanneke roept op in haar gebed om aanwezig te zijn bij hen in die vechten in de loopgraven, de Oekraïense soldaten én de Russische soldaten die slecht toegerust naar het front zijn gestuurd. Ook  zij sterven voor een zinloze oorlog . Ze houdt een pleidooi om oog te houden voor de menselijkheid, voor het leed aan beide kanten. Voor iedereen die de moed heeft op te staan tegen oorlog en geweld. Hoezeer natuurlijk ons hart ook in eerste instantie uitgaat naar het leed aan de kant van Oekraïne. 

Dichtbij

Naast al deze verhalen over de buitenwereld is er in de parochie in Nijmegen uiteraard ook oog voor de gebeurtenissen binnen de parochie. Zoals de sluiting van 2 kerken en de behoefte aan nieuwe vrijwilligers om maar wat voorbeelden te geven. Alles wordt, zoals gezegd, beschreven vanuit een sterke betrokkenheid bij wat er is.

Het meest uitgesproken lezen we over geloof in het artikel van de leesgroep van de parochie. Ze lezen het boek Leven in volheid van Timothy Radcliffe. De laatste zin van het artikel geeft een heldere samenvatting van het boek: “Wie op weg gaat met een open houding, kan volheid vinden”.

Het is alsof de redactie precies deze open houding heeft gehad bij het samenstellen van het magazine. Wat een inspirerend parochieblad heeft dat opgeleverd! 

Wat rouw je me nou

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het is november, van oudsher de maand dat kerken stil staan bij afscheid en rouw. Zo besteedt ook de redactie van Martinus+, het magazine van Katholiek Utrecht uitgebreid aandacht aan afscheid. Een prachtig artikel geschreven door Liesbeth de Moor.

Even aangrijpend als ontwapenend is de invalshoek van het artikel “Wat rouw je me nou?!” In dit artikel zijn 4 jongeren aan het woord die op jonge leeftijd een ouder zijn verloren. Dat is natuurlijk geen gemakkelijk onderwerp. Maar de openheid waarmee de jongeren er zelf over praten doet het ongemak snel verdwijnen.

Podcastserie

De jongeren kennen elkaar al even. Ze hebben alle vier meegedaan aan een onderzoek over rouw bij jongeren. Daar ontstond het idee om samen een podcastserie te maken zodat ze andere jongeren kunnen steunen die in een vergelijkbare situatie zitten. De podcast opent even simpel als direct met de zin: “Hallo, ik ben Thom en mijn vader is dood”.

Voor iedereen anders 

Wat snel duidelijk wordt in de serie is dat rouw voor iedere jongere weer anders is. Zo kan het verschil maken of een ouder geheel onverwacht is overleden of dat je tijd hebt gehad om afscheid te nemen? Of de vraag of je een goede band had met de ouder of toch iets minder. Ook reacties van anderen zijn heel wisselend. Soms zijn die steunend maar ze kunnen ook juist onhandig of hoogst ongemakkelijk zijn. Hoe ga je daar toch allemaal mee om?

Lotgenotencontact

Het belang van uitwisseling met lotgenoten wordt duidelijk in de podcast. Om die reden organiseert het Stadklooster in Utrecht dan ook, samen met de makers van de podcast, een bijeenkomst voor de jongeren in de parochie die te maken hebben met rouw. Om samen te eten, te leren van workshops en natuurlijk vooral om elkaar te ontmoeten en herkenning te vinden in elkaars verhaal. Om te weten dat ze niet alleen zijn met deze ervaring!

Wat mooi om te zien hoe een balletje kan rollen. Van een onderzoek naar een podcast. Om weer verder te rollen naar een concrete bijeenkomst in de parochie. Bij De Zalige Zalm worden we erg gelukkig van dit soort inspirerende en hartverwarmende initiatieven. Laat het balletje maar verder rollen!

Podcastserie 'Wat rouw je me nou?!' is te vinden bij diverse podcastplatforms zoals Spotify en podcastluisteren.nl

Doodgewoon

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Als er iets is dat we zeker weten in het leven dan is het dat we allemaal een keer zullen sterven. De redactie van EusebiusVenster in Arnhem heeft een heel nummer speciaal aan dit onderwerp besteed. Het was een gewaagde keuze, zo schrijft ook de redactie in haar voorwoord, want willen je lezers wel lezen over dit onderwerp? Maar het pakt goed uit!

Verschillende keuzes rondom overlijden komen in het themanummer aan bod, zoals begraven of cremeren? En bij begraven: welke begraafplaats? Ook komt aan bod de vraag hoe je afscheid neemt.

Café

Het kan lastig zijn om al deze keuzes te maken. Ook kan het confronterend zijn om onder ogen te zien dat je leven eindig is, zeker als je te maken hebt met ziekte. Met wie bespreek je dat? En wanneer? Om deze vragen bespreekbaar te maken heeft de D3rde Verdieping, een oecumenisch religieus vormings- en bezinningscentrum in Arnhem, een speciaal pastoraal initiatief genomen: Café Doodgewoon, een vast maandelijks moment op een vaste plek, waar alle vragen rondom de dood doodgewoon besproken kunnen worden.

HierNUmaals

In het interview met Ad Bogaard, een van de initiatiefnemers en begeleiders van Café Doodgewoon lezen we hoe dit project tot stand is gekomen toen bleek hoe verlammend het kan werken als een naderend levenseinde onbespreekbaar blijft. Het idee is geleend van een Engels initiatief waar ze gewoon in de pub het gesprek aangingen over het levenseinde, simpelweg om het uit de taboesfeer te halen.

In samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg is de D3rde Verdieping dit voorbeeld gaan volgen, uiteraard volgens eigen snit. Dat heeft geleid tot het maandelijkse inloopcafé.

Alles rondom het levenseinde is bespreekbaar in Café Doodgewoon. Het is verrassend om te lezen dat bezoekers heel verschillend kunnen denken over de vraag of er wél of juist géén leven is na de dood. Maar wel is iedereen het erover eens dat het erom gaat om in het leven te doen wat belangrijk is in het hiernumaals. Men wil alles uit het leven halen dat erin zit. Aandacht voor de dood leven laat zien dat het hand in hand gaat met de aandacht voor het leven.

De redactie heeft met de keuze van het onderwerp levenseinde misschien een gewaagde stap genomen. Maar het heeft beslist geleid tot een uitermate waardevol themanummer !

Vakantieklanken

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

 

Geen laag pitje

Voor de meeste redacties is de vakantie begonnen. Net als voor iedereen. Het gewone leven staat de komende weken op een laag pitje. Ook in de kerken is het rustiger

In Appelscha is het natuurlijk ook vakantie. Toch is daar geen sprake van dat lage pitje. Niks geen komkommertijd. Heet het blad van de Protestantse Gemeente Appelscha door het jaar heen Kerkklanken, in de zomer heet het Vakantieklanken. Dat is niet zonder reden.

 

Uitnodigend

De zomereditie van het kerkblad is één hartelijke uitnodiging aan alle vakantiegasten die Appelscha bezoeken om de kerkdiensten mee te vieren in het openluchttheater. Het ruim 70 jaar oude openluchttheater De Koele ligt op een prachtige plek midden in de bossen. The place to be in de zomer! Iedereen is van harte welkom!

Met gospelkoren en een prijswinnend fanfareorkest kun je je bij voorbaat al verheugen op de uitbundige muziek tijdens de diensten. Voor kinderen is er een speciaal programma.

Om dit allemaal te organiseren werkt de Protestantse Gemeente Appelscha nauw samen met de Historische Vereniging Appelscha en het RCN vakantiepark. Zij hebben dan ook hun bijdragen geleverd aan het zomerblad, zo lees je over de geschiedenis van het openluchttheater en de ideële werkwijze van het vakantiepark. Al lezend krijg je steeds meer zin om erheen te gaan.

Komkommertijd? Niet in Appelscha. Veel plezier daar!

100-jarige aan het woord

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u

De Volkskrant heeft een rubriek waarin ze mensen aan het woord laten die 100 jaar zijn. Of het hierop is geïnspireerd blijft in het midden maar de redactie van de parochie van de Heilige Theresia van Avila heeft in haar blad ook een interview geplaatst met de (bijna) 100-jarige pastor Piet van Reisen.

Levenslessen

Pastor van Reisen is geboren als oudste in een katholiek gezin van 14 kinderen. Na het volgen van het seminarie heeft hij vele jaren gewerkt als kapelaan, priester en leraar. Hij vertelt smakelijk over de vele levenslessen die hij heeft opgedaan. Als jonge kapelaan ontdekte hij dat de werkelijkheid toch echt wat anders was dan de opleiding had aangeboden. Ook bleek humor een belangrijke factor in het leven.

Door het lezen van zijn persoonlijke levensverhaal word je als lezer mee teruggenomen in de geschiedenis van de afgelopen eeuw, ook die van de kerk. Zo lees je over de oorlog door de aanvallen op het seminarie of de progressieve ontwikkelingen in de kerk van de jaren ’60.

Gevoelig maken voor geloof

Als leraar wilde hij zijn leerlingen in aanraking brengen met kunst. Om de talenten die boven kwamen drijven een kans te geven. Maar, zegt hij, het grootste kunstwerk is wel de vondst van het liturgisch jaar, het is een van de prachtigste vondsten ooit

Hij vertelt dat hij tot tranen was geroerd bij het zien van de nieuwe paus toen deze zich voorover boog en vroeg: “Willen jullie mij zegenen?” De kracht van dat gebaar! Rituelen zijn voor hem altijd de grootste uitdaging geweest omdat hij mensen gevoeliger wilde maken voor het geloof.

Dit interview laat zich lezen als een liefdevol geloofsverhaal. De coverfoto van de met stralende pretogen maakt het interview compleet. Heel inspirerend!

   

klik op de afbeeldingen om het interview te lezen.

Een golf van inspiratie

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u

De redactie van Stroom, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost laat zien hoe een expositie in de kerk aanleiding is voor een golf aan inspirerende activiteiten in de gemeente én kopij voor het blad.

Stilte verbeeld 

In de kerk is een foto-expositie te zien van Bert de Turck, een fotograaf uit de omgeving. Het zijn foto’s van lege ruimtes, foto’s die stil maken.

Deze foto’s zijn op hun beurt weer de aanzet geweest voor het schrijven van gedichten. Een groep is samen gaan kijken naar de foto’s en heeft de gedachten erover verwoord in dichtvorm. Het samen schrijven gaf vervolgens aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Fijn voor de redactie is dat de gedichten ook opgenomen mochten worden in het kerkblad.

Maar er is meer, de expositie is voor de werkgroep kunst in de kerk ook inspiratie geweest voor het organiseren van concerten, films, poëzie over het thema stilte.

Interview

Een interview in het blad met de fotograaf kon natuurlijk niet uitblijven. Hij vertelt hoe hij “even werd opgetild uit de tijd” toen hij de ruimtes betrad waar hij deze foto’s heeft gemaakt. Die ervaring is zichtbaar voelbaar geworden in de foto’s. Het kan niet anders dan dat foto’s van hem bij het interview zijn geplaatst. Daarnaast is ook de coverfoto van hem.

Stroom

Het is verrassend om te zien hoe hier de ene gebeurtenis de andere in werking zet: de expositie leidt tot gedichten, gesprekken, activiteiten, een interview, een cover en veel prachtige foto’s in het kerkblad. Het heeft een golf aan inspiratie opgeleverd.

Klik hier om het hele artikel te lezen

Het stroomt in Rivierenland!

 

Verhalende kerkgeschiedenis

 

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Een oude lepel, gevonden op een stortplaats, heeft een prominente plaats gekregen in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Berltsum in Friesland.

Scherven

Scherven onthullen de geschiedenis. Dat doet ook deze lepel met afbeelding van de Koepelkerk. Het blijkt een roomlepel te zijn. Die gebruiken we nu niet meer maar oudere generaties kennen vast nog wel het gebruik ervan. Bij feesten kwam de chique roomlepel op tafel als de gastvrouw indruk wilde maken op gasten. Rond 1900 zijn er veel van dit soort lepels gemaakt.

 

Kerkelijke erfgoed

De afbeelding van de Koepelkerk plaatst de lepel direct in Berlikum. In de vorige eeuw werd dit soort voorwerpen verkocht bij acties om bij voorbeeld een restauratie te financieren. Het is nog niet duidelijk voor welk specifiek doel deze lepel in Berlikum werd uitgegeven. Het blijft leuk om dat alsnog te achterhalen. De redactie roept dan ook iedereen op die hier iets meer over kan vertellen.

Hoe dan ook , deze lepel, dit kleine voorbeeld van kerkelijk erfgoed, brengt een klein stukje van de kerkgeschiedenis in Berlikum in herinnering.

Geschiedenis tot leven

Wie weet welke “scherven” er boven tafel komen als je een oproep doet. En wie weet welke verhalen vastzitten aan de voorwerpen, beleefd door de mensen die het nog kunnen vertellen. Ze willen het vast graag vertellen. Deel de verhalen en breng de geschiedenis van je kerk tot leven in het kerkblad.

 

Pakkende vragen

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het belang van een inspirerend interview in het kerkblad kunnen we niet vaak genoeg onderstrepen. Dus doen we dat bij deze nog een keer! De redactie van Presenteerblad, van de Dominicanenkerk in Zwolle heeft een interview geplaatst dat we graag laten zien omdat het bruist van enthousiasme.

Aan het woord is een jonge vrijwilligster van de kerk. Ze vertelt over de gezinsafspraak dat ze tot hun 15-de jaar mee zouden gaan naar de kerk. Daarna mochten ze als kind zelf kiezen wat ze wilden. Voor haar heeft het betekend dat ze ook na haar 15-de nauw verbonden is gebleven met de kerk.

 

Goed dat je twijfelt

Wat het interview goed laat zien, is dat vragen die uitnodigen om meer te vertellen over de persoonlijke manier van geloven ertoe leiden dat je diepgang krijgt in het interview. Zo is in dit interview gevraagd: “Waarom ben je lid van deze gemeenschap?” Het antwoord is dat ze het zo prettig vindt dat de Dominicaanse gemeenschap in Zwolle je uitdaagt om zelf te denken. Twijfel is niet verboden, het geeft juist ruimte tot het stellen van vragen. Die intellectuele uitdaging geeft betrokkenheid.

 

Wat missen jongeren?

Een andere vraag uit het interview is de vraag wat jongeren missen die deze kerk voorbijlopen. Het antwoord daarop is gemeenschapszin! Hier word je gekend. In deze kerk ontmoet je mensen van alle leeftijden en uit alle maatschappelijke lagen. Je kunt hier met iedereen in gesprek gaan. Jongeren komen hier geloof tegen. De ontdekking voor haar is dat de verschillende geloven vaak juist over hetzelfde gaan. En ook fijn: het gesprek hoeft echt niet altijd over geloof te gaan.

De mooie portretfoto doet die rest, die maakt het interview compleet!

Wij van De Zalige Zalm worden hier simpelweg gelukkig van!

Potloden mee naar de kerk

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Kietel je geheugen 


Herkenbaar? Je luistert geboeid naar de preek en je bent geïnspireerd.  Om je naderhand toch af te vragen waar de preek nou toch eigenlijk ook weer over ging, hoe zei de voorganger dat toch ook alweer? Al snel glipt de inhoud van de preek weer weg uit je actieve geheugen.  De vraag is wat je kunt doen om het wel vooraan in je geheugen te houden.

De redactie van Zout van de Kerk van de Nazarener geeft veel ruimte aan dit fenomeen. En, nog mooier, de redactie komt ook met een speels idee om het geheugen een beetje te kietelen. Natuurlijk met als doel de inspiratie van de zondagse preek voor de rest van de week  te behouden.

Teken de preek

De tip is: teken de preek!

Uit onderzoek blijkt dat tekenen beter is dan schrijven voor het onthouden van zaken, zelfs als je niet zo goed bent met tekenen. Om iets te kunnen tekenen zet je namelijk meerdere systemen in je brein aan het werk zoals visueel, motorisch, ruimtelijk, verbaal en het geven van betekenis. Dat samenspel van al die breinfuncties zorgt ervoor dat de informatie beter wordt opgeslagen. Beter dan door alleen te luisteren of schrijven.

 

Stippeltje, stippeltje, stippeltje…..

Dus heeft de redactie van Zout in het kerkblad  maar liefst twee pagina’s gereserveerd om de lezers te laten wennen aan dit idee. Een gemeentelid heeft hier zelf ervaring mee en legt uit hoe ze te werk gaat. Zij maakt een schema door middel van tekeningetjes, aangevuld met steekwoorden. Daarmee creëert ze het overzicht.  Ze neemt dus blijkbaar altijd papier en kleurpotloden mee naar de kerk.

Om alle andere kerkleden aan te moedigen dit zelf ook een keer te proberen, heeft de redactie een hele pagina leeggelaten, nou ja, alleen voorzien van stippeltjes. Ze kunnen dus, met het kerkblad onder de arm en wat kleurpotloden op zak, bij de volgende preek gaan ontdekken of deze manier van tekeningen maken ook inderdaad goed werkt als geheugensteun.

Het zal vast even wennen zijn voor de voorganger, te kijken naar al die tekenende luisteraars. Maar als de preek op die manier beter blijft hangen, zal dat vast gewaardeerd worden.

Dat het kerkblad op deze manier een ondersteunende functie heeft binnen de liturgie vinden wij bij De Zalige Zalm zo’n mooi initiatief dat we het graag als goed voorbeeld in de schijnwerpers zetten.

OPMERKELIJK

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. We delen ze hier graag met u.

In de rubriek ‘Opmerkelijk’ van Solo Dios, het kerkblad van de Heilige Theresia van Ávila-parochie staat een verrassend artikel over de samenwerking tussen monniken en een hip kledingmerk. Inderdaad: opmerkelijk! Zo’n ‘opmerkelijke’ rubriek is ook voor andere bladen een goede tip, omdat het ruimte biedt om vanuit andere bronnen verrassende verhalen te vertellen in het kerk- of parochieblad. Neem nu het verhaal over deze hippe monniken…

Oude waarden, nieuwe vormen

Al van oudsher respecteren monniken de leefregels van Benedictus van Nursia (ca. 480 na Christus). Soberheid staat daarbij voorop, gebaseerd op het principe van goed rentmeesterschap.

Die eeuwenoude leefregel houden de trappisten van abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot nog altijd aan en stelt de monniken voor hedendaagse uitdagingen, juist in deze tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Die uitdaging gaan ze dan ook aan, getrouw aan hun eigen leefregels. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het productieproces van de speciale bieren die ze brouwen. Ze verspillen geen druppel water.

Ook heeft het geleid tot de verrassende samenwerking met het kledingmerk G-Star. Net als bij de monniken staat ook bij G-Star duurzaamheid hoog in het vaandel. G-Star werkt volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit betekent dat de gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden zonder hun waarde te verliezen. De verf bevat geen schadelijke chemicaliën, en het productieproces is erop gericht geen druppel water te verspillen. Dit alles sluit naadloos aan bij de principes van de monniken.

Klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen

Hippe monniken

De uitkomst van de samenwerking is dat habijt en scapulier van de monniken wordt gemaakt door G-Star, waarbij uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van de duurzame denimstof van G-Star. De stof wordt dan ook weer zodanig geknipt dat er zo min mogelijk restmateriaal overblijft, gebaseerd op een oud patroon.

Broeder Isaac, prior van de abdij, zegt erover: “De habijt staat wat ons betreft voor respect voor de planeet en de mensen die erop leven. Dat sluit volledig aan bij onze monastieke levensinvulling, waarbij goed doen voor mens en aarde centraal staat.”

Vrijheid

Wat wij bij De Zalige Zalm aanstekelijk vinden, is dat de rubriek ‘Opmerkelijk’ zoveel vrijheid geeft om zo’n inspirerend verhaal uit onverwachte hoek te vertellen. Input voor deze rubriek vindt de redactie van Solo Dios dan ook in onverwachte, verrassende bronnen. Heerlijk om in je blad zo’n vrije ruimte te hebben.

QR-CODES IN EEN KERKBLAD

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het gebruik van de QR-code, dat vierkantje met zwarte en witte blokjes, is het laatste jaar vooral bekend geworden als verwijzing naar de coronatoegangspas. Dat het een wereld kan openen via je kerkblad is minder bekend. Een QR-code wordt gebruikt om een websitelink aan te bieden. Daarmee voeg je een extra dimensies toe aan een kerkblad. Het blad wordt als het ware virtueel tot leven gebracht.

Collecteren met een QR-code

Het blad Spirit, het parochieblad voor RK Amstelland, gebruikt bijvoorbeeld QR-codes als manier om te collecteren. De QR-code doet hier dienst als tikkie. Die staat op de achterpagina. Reuze gemakkelijk voor iedereen die geen contant geld meer op zak heeft, of die nu vanwege covid niet in de kerk komt en thuis aan de keukentafel toch wil bijdragen aan de collecte.

Vragenlijst invullen via QR-code

Of neem het blad de Morgenster van de Parochie Christus Koning. Hier brengt een QR-code de lezer naar de vragenlijst van het synodeproject 'Zij heeft een verhaal' van het Netwerk Katholieke Vrouwen. Zo sluit je met een QR-code aan op landelijke en internationale ontwikkelingen.

Muziek en colleges in het kerkblad

En dan is er ook nog het blad ‘Proef’ van de protestantse gemeente Voorburg. De redactie maakt QR-codes van inspiratiebronnen die zij hebben gevonden op internet. Met een klein stukje tekst leiden ze het onderwerp in. De QR-code vind je pal naast deze inleiding. Zo gaat het over een online college van professor Marcel Barnard over de vraag wat het wezen van de eredienst is. Via de QR-code kom je terecht in het betreffende college.

Kortom, QR-codes kun je op heel verschillende manieren gebruiken. De keuze is reuze!

Scan met uw mobiele telefoon deze QR code
voor een fragment uit de workshop optimale kerkblad-lay-out

Hoe maak je een QR-code aan?

Als je wilt weten hoe je een QR-code maakt om te gebruiken in je blad, klik dan op de button.


Weten alle lezers al hoe een QR-code werkt?

Nee! Er zijn vast kerkbladlezers die nog niet vertrouwd zijn met QR-codes. Als iemand niet weet hoe je een QR-code gebruikt, leg het dan uit in het blad en verwijs hen naar iemand van een jongere generatie. Die weet vast wel uit te leggen hoe het werkt. Zo verbind je generaties met elkaar.

NIEUWE LEZERS GEZOCHT

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Folder

Als redactie droom je er natuurlijk van dat je mooie kerkblad door zoveel mogelijk mensen wordt gelezen. Het verhaal van jouw kerk mag gehoord worden en dat laat je zien met je kerkblad. Hoe mooi zou het zijn als je blad door nog meer handen gaat? Door nog meer ogen gelezen wordt? Als het verhaal nog weer verder gaat? De redactie van De Leidraad, het kerkblad van de Protestantse gemeente Tilburg e.o. puzzelde op de vraag hoe je dat zou kunnen bereiken. En vond een antwoord!

Voorproefje

Het antwoord was het maken van een speciale editie in de vorm van een folder. In deze folder, die ook te maken is in de portal van De Zalige Zalm, krijg je vast een voorproefje van het blad. Op de cover staat de foto van een stralende predikant die trots is op haar gemeente. Een paar artikelen geven vast een indruk van de sfeer.  En ook aan concrete informatie is geen gebrek: de folder laat precies weten wat je kunt verwachten aan praktische zaken als verschijningsfrequentie en kosten.  Voor wie is het kerkblad bedoeld? Natuurlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de gemeente.  

Wij wensen de redactie toe dat hun inspirerende initiatief een groots effect gaat scoren! Laat die nieuwe lezers maar komen!

TAXIPASTORAAT

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Ontmoetingen in de taxi

Zo’n pareltje is de rubriek ‘Taxipastoraat’ in het parochieblad Venae van de Heilig Kruisparochie van Stadskanaal, Ter Apel en omgeving. Sinds een jaar of zeven schrijft Harry Fecken in het parochieblad over zijn leven als taxichauffeur. Geen grote meeslepende verhalen, maar korte ontmoetingen tijdens de ritten, die betekenis krijgen door de manier waarop Fecken ze beschrijft. Over twee oudere dames die verrast reageren op hun vrolijke chauffeur. Of hoe hij zichzelf betrapt op het vooroordeel dat hij heeft ten aanzien van de studenten in zijn taxi, dat al snel niet blijkt te kloppen. Of over de oudere heer die hem langdurig uitzwaait na een mooi gesprek.

Veelgelezen rubriek

Regelmatig hoort hij dat mensen zijn rubriek in het parochieblad zo graag lezen. “Ik denk dat het komt doordat het alledaagse verhalen zijn en omdat ik altijd probeer een positieve draai te geven aan de ontmoetingen ik die heb”, zegt Fecken als ik hem aan de telefoon heb. Ook hoofdredacteur Siny Scholte Aalbes weet dat het een graag gelezen rubriek is: “Harry kijkt altijd waar hij kan helpen en schrijft daarover zonder mensen te kwetsen.”

Harry Fecken
Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Een nieuwe liefde

Het valt op dat hij in zijn verhalen ook open is over zijn eigen leven. Zo weten de lezers dat hij veel heeft meegemaakt, maar ook dat hij sinds drie maanden een nieuwe liefde heeft waar hij heel gelukkig mee is. “Ik ben een open boek en heb nog nooit de deksel op mijn neus gehad”, zegt hij daarover. Ik vraag hem waar zijn positieve levenshouding vandaan komt. “Als je alles bent kwijtgeraakt: vrouw, baan, huis, dan ga je anders in het leven staan. Ik heb altijd hoop gehouden en dat heeft me geleerd om positief in het leven te staan. Daardoor ben ik niet verbitterd geraakt. In die moeilijke tijd had ik houvast aan het geloof en aan de lichtpuntjes die ik om me heen zag. Je kunt stil blijven staan bij wat je allemaal kwijt bent, maar je kunt beter kijken naar wat er allemaal nog wél is.”

Geen grote woorden

Naast zijn werk is hij altijd actief geweest in de parochie als bestuurder, lector en voorganger. Sinds kort woont hij in een andere parochie en ook daar worden zijn verhalen in het parochieblad geplaatst.

Ik gun ieder kerk- of parochieblad een Harry, iemand met het hart op de tong, die al schrijvend de lezers laat zien hoe leven en geloof samen gaan. Die laat zien dat het niet om grote woorden gaat, maar om ontmoetingen van mens tot mens. Dat kan in een taxi maar ook van achter de kassa, in de thuiszorg, voor de klas, op kantoor, op het boerenerf of waar dan ook. Zo deel je het geloof met elkaar via het kerkblad of parochieblad.

Laetitia van der Lans

ONDERSTEBOVEN VAN BLIK!

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Upside down

De Gasthuiskerk en Martinigemeente in de protestantse gemeente Bolsward maken sinds korte tijd hun gezamenlijke kerkblad in de portal van De Zalige Zalm en ze zetten de boel nu al op zijn kop. Wat is er aan de hand?

Bijna iedere redactie maakt wel ruimte in het kerkblad voor kinder- en jeugdpagina’s. Maar in Bolsward geeft de redactie van kerkblad Perspectief maar liefst een derde van de ruimte in hun blad aan de jeugd. 12 pagina’s zijn helemaal gereserveerd voor de jeugd. En dat niet zomaar. Nee, de artikelen voor de jeugd staan ondersteboven afgedrukt in het blad. Upside down.

Blik!

Onhandig , denk je dan. Dan moeten ze het blad toch omdraaien om te kunnen lezen? Maar nee hoor, dat is weer zo’n volwassen perspectief op de zaak. Het effect is juist heel verrassend!

De jeugd heeft namelijk op deze manier een heel eigen blad. De naam is Blik! Met een eigen, opvallende en speciaal voor de jeugd gemaakte voorpagina.  De jongeren hoeven dus niet het hele blad door te bladeren om uit te komen bij hun eigen content. Nee, ze pakken het blad op en kunnen gewoon vanaf de kaft gaan lezen wat voor hen interessant is. Wel is er nog een verdeling gemaakt tussen de artikelen voor de kinderen en die voor de jongeren. Natuurlijk zijn ook de opmaak en het gebruik van kleur in Blik! helemaal afgestemd op de jeugd.

En oh ja, die volwassenen moeten dan het blad maar even omdraaien om bij hun eigen artikelen te komen.

IJzersterk dat ze in Bolsward hun jeugd zo serieus nemen.

Wij zijn er van ondersteboven!

Klik op de omslag om het blad te bekijken

DOMINEES OP ZEBRAPAD

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Zoals deze cover van kerkblad De Wegwijzer. Deze voorplaat springt meteen in het oog. Het is een remake van de hoes van de beroemde LP van de Beatles, op het zebrapad van Abbey Road. Met deze vrolijke en pakkende foto geeft de protestantse gemeente Raalte haar visitekaartje af aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Drie zwaaiende predikanten die met hun arm richting de kerk wijzen en ondertussen de weg oversteken.

Uitnodiging om te lezen

De beroemde foto op het laatste album van de Beatles vermeldde geen naam van de band, ook geen subtitel. Alleen de weg, het zebrapad en de personen in kwestie; dat was blijkbaar genoeg.
Dat kun je van de foto van de voorkant van deze Wegwijzer ook zeggen: het beeld zegt genoeg. Voorgangers die vrolijk oversteken en de weg wijzen naar de kerk. Verdere uitleg is niet nodig. Tegelijk nodigt deze cover uit om het blad op te pakken en te lezen. Het maakt nieuwsgierig naar de inhoud van het blad en het belooft een opgewekte boodschap.

Klik op de cover en laat je inspireren door kerkblad De Wegwijzer van de protestantse gemeente in Raalte.

Voor alle leden

Deze editie van de Wegwijzer wordt verspreid onder alle leden van de gemeente, zodat iedereen kennis kan nemen van alle nieuwe activiteiten. Omdat het weer kan! Dat is inderdaad reden tot opgewektheid. Dat blijkt ook uit de artikelen en het aanbod. Een mooi voorbeeld is het interview met de hoogzwangere kerkelijk werkster. Inmiddels is ze bevallen van een gezonde baby. Een stralend begin van het kerkelijk jaar.

Drie tips voor een goede cover

Een goede cover bepaalt voor een belangrijk deel of de ontvanger het blad opent om het te lezen.

1. Kies daarom een pakkende foto, bij voorkeur van een persoon die je aankijkt.

2. Maak de ontvanger nieuwsgierig door in enkele korte zinnen, de zogenaamde ‘streamers’, een tipje van de sluier van de inhoud op te lichten.

3. Probeer, binnen een vaste herkenbare structuur, iedere keer een verrassende voorkant te presenteren. Op die manier is iedere nieuwe editie van het kerkblad een cadeautje voor de ontvanger.

Dit pareltje is geplaatst met toestemming van de redactie van de Wegwijzer.

Wilt u ook zo’n mooi kerkblad voor uw kerk?
Dat kan, we helpen u graag.