Jozef als timmerman én mijnwerker

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Na de fusie van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal komt van de nieuwe bezoekers van de Johanneskerk in Sittard regelmatig de vraag wat toch de betekenis is van de glas-in-lood-ramen. Om die vraag te beantwoorden, heeft de redactie van Onderweg een artikel geschreven over de inrichting van de kerk en de betekenis van de ramen. Want, zo is de achterliggende gedachte, iedereen die hier komt in de kerk moet zich thuis voelen.

Brand    

De oude houten gereformeerde kerk brandde af in 1963. Met hulp van de hele bevolking van Sittard en de katholieke geestelijkheid is er geld verzameld voor een nieuwe kerk. Met dat geld en een gratis ontwerp van de architect Ramakers kon men beginnen met de nieuwbouw.

Mijnwerkers

De glas-in-lood ramen zijn ontworpen en gemaakt door kunstenaar Jos Stassen. In de ramen worden Bijbelse taferelen afgebeeld. Opvallend zijn de grote figuren. Vermoedelijk verwijzen ze naar mijnwerkers. Je ziet Jozef als timmerman én als mijnwerker. Dit plaatst de ramen in het Limburg van de jaren ’60 waar op dat moment de mijnen nog vol in productie zijn. De oude tijd van de evangeliën is hier verbonden met de eigen regio en tijdgeest. Als je dat weet, kijk je met andere ogen naar de ramen.

Voel je thuis

Het is een uitnodigend gebaar naar de nieuwe mensen in de kerk om uitleg te geven over de geschiedenis zodat zij zich er thuis voelen. Maar ook voor de oudgedienden is het vast interessant om de herkomst van die opvallende figuren op de ramen te weten zodat ook zij de geschiedenis van de eigen kerk kennen.

Kent u het verhaal achter de ramen in uw kerk? Een goed idee voor een nieuwe rubriek of een artikel in uw kerkblad of parochieblad.

Handen

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

De Protestantse Gemeente Zaandam werkt met themanummers. Het thema van de editie in februari is “Handen”. Het blad laat zien dat dit een veelzijdig thema is, het geeft veel handvatten om over te schrijven.

Het werken met een thema geeft de redactie ook een duidelijk houvast om het blad inhoud en vorm te geven. Om het zowel historisch als “dichtbij huis” te kunnen benaderen. En zowel beschouwend als concreet. Ook het beeldmateriaal in deze editie heeft direct te maken met het thema handen. Op die manier ontstaat er een evenwichtig samenhangend geheel.

 

Oudste handdruk

Zo is er een artikel te lezen over de geschiedenis van de handdruk. De oudst afgebeelde handdruk is uit het jaar 845 voor Christus op een mozaïek in de stad Nimrud. Het zijn de Assyrische koning en de Babylonische koning die elkaar de hand schudden als teken van hun verbondenheid. De mozaïek toont aan dat de betekenis van de handdruk al ver teruggaat in de tijd.

 

Doe wat je handen vinden om te doen

Dan volgt een interview met vrijwilligers Alie en Joop. In het middelpunt van de belangstelling staan wilden ze helemaal niet. En dan wordt hun interview in het kerkblad ook nog eens door De Zalige Zalm uitgekozen voor een pareltje. Het interview gaat over de stille werkers” van de kerk die al vele jaren, op de achtergrond en zonder poespas, vrijwilligerstaken voor de gemeente op zich nemen. De vrijwilligers die in iedere kerk onmisbaar zijn. In het interview zeggen Alie en Joop dat ze het maar gewoon vinden om te doen, het hoort bij christen zijn, hulp bieden aan degenen die het nodig hebben.

Alie vat het nog eens kernachtig samen: doe wat je handen vinden om te doen. Er is altijd wel iets waarbij je iemand tot steun kunt zijn. Kijk maar om je heen, steek je handen uit de mouwen als dat nodig is. Dat is je opdracht als christen.

De mooie foto’s van het koppel maken het interview compleet! Al zullen ze dat zelf vermoedelijk ook allemaal te veel eer vinden.

Fotogenieke handen

Nog weer een heel andere invalshoek om het over handen te hebben, is het laten zien van handen. Handen zijn net zo individueel en expressief als gezichten, zoals de foto’s op de redactionele pagina laten zien. In de rubriek boekbespreking heeft de redactie gekozen voor een fotoboek over handen. Het boek toont foto’s van handen uit de hele wereld. Werkhanden welteverstaan, de handen laten de enorme diversiteit aan werk zien dat wereldwijd door handen wordt gedaan.

Na het lezen van dit blad ga je anders kijken naar handen. Fascinerend!

 

fotograaf: Jurriaan Bakker

Generatieconversatie

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Leren kennen

De redactie van Venster, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Lelystad heeft een vaste maandelijkse rubriek. De naam is Generatieconversatie. In deze rubriek gaan een oudere en een jongere uit de gemeente met elkaar in gesprek. Ze kennen elkaar nog niet echt. Maar dat is juist het idee erachter: leer elkaar kennen door maar gewoon in gesprek te gaan en elkaar vragen te stellen. Een goed gesprek waarin ook het geloof aan bod komt, dat is de bedoeling. Ook krijgt het koppel van de maand een vraag voorgelegd van het koppel van de vorige maand. Zo wordt het stokje van de gesprekken keer op keer doorgegeven.

 

Daan en Alie

Deze maand lezen we dat Daan (22) en Alie (75) elkaar hebben ontmoet. Daan is via vrienden bij de jongerengroep van de kerk gekomen. Alie is al sinds 40 jaar betrokken bij deze kerk. Ze heeft in die lange tijd al verschillende vrijwilligersactiviteiten gedaan en doet dat nog steeds vol overgave.

Ondanks het grote leeftijdsverschil vinden ze snel herkenning in de ander. Ze vertellen allebei dat ze niet gelovig zijn opgevoed. Ze waren daarmee vrij in hun de keuze om aan te sluiten bij een kerk, een stap die ze beiden hebben gezet. Alie vertelt dat haar geloof in de loop van de tijd is gegroeid, het ligt niet vast en heeft ruimte nodig om te groeien. Daan herkent zich in haar woorden. Ook voor hem ligt geloof niet vast. God wordt voor hem zichtbaar in de interactie tussen mensen.

Nog een overeenkomst is dat voor allebei de kerk een thuis is, een plek waar ze zich welkom voelen.

 

Q&A

De vraag van het koppel van de vorige maand is hoe jong en oud meer met elkaar in contact kunnen komen. Het antwoord van Daan op die vraag is heel praktisch: wissel eens van plaats, dan kom je vanzelf nieuwe mensen tegen. Alie beaamt dit en vult aan dat dit gesprek voor haar daar ook aan bijdraagt. Jongeren zijn hartstikke interessant!

Het doel van deze rubriek is om een goed gesprek tussen jong en oud te realiseren. Het doel is zeker bereikt. Wat een inspirerend idee voor een rubriek in je kerkblad.

Kerkontbijt

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u. Het blad Kerkvenster van de R.K. Nicolaaskerk in Baarn verrast ons met een uitnodigend initiatief. Eens in de maand is iedereen welkom bij het maandelijkse kerkontbijt. Wat een mooie start van de zondag!

 Warm welkom

Wat is de bedoeling? Gewoon heel simpel: elkaar ontmoeten en leren kennen. Een zondag in de maand is iedereen van harte welkom om samen in het parochiehuis te eten. Het maakt niet uit of je betrokken bent bij de kerk of niet, of je jong bent of oud, iedereen mag aanschuiven.

Enige aanpassing

De initiatiefnemer David van Diepen kwam op dit idee nadat hij meemaakte met een ondernemersgroep hoe gemakkelijk het is om op deze manier nieuwe contacten te leggen. Met enige aanpassing was het idee ook toe te passen voor de kerk. Het plan werd enthousiast ontvangen door het bestuur. En voilá, het kerkontbijt was een feit.

 

Bemind

Ze zeggen wel eens: “onbekend maakt onbemind”. Dan zal “bekend maakt bemind” vast ook wel opgaan. We zullen niet adviseren om nu allemaal naar het ontbijt in Baarn te gaan. Maar wie weet is het in de andere kerken ook mogelijk om samen te ontbijten, heel eenvoudig om elkaar een beetje beter te leren kennen.

 

Bijbelverhalen van lapjes

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Naald

Zo worden wij altijd gelukkig van goede ideeën voor een rubriek. In het blad Kerkblad aan de Linge, van de wijkgemeente Kerk aan de Linge uit Leerdam vinden we daar een prachtig voorbeeld van. De maandelijkse rubriek heet “Het oog, het hart en de naald”. Om met de laatste te beginnen: de rubriek wordt met naald en draad, steek-voor-steek, met de hand gemaakt door Rieteke Hoogendoorn.

Rieteke maakt quilts waarin ze met Bijbelse symbolen vorm geeft aan Bijbelteksten of emoties als verdriet en geluk. Bijna 3 jaar geleden werd zij lid van de gemeente. De redactie van het kerkblad wilde op dat moment graag “iets” met kunst in haar blad doen. Al snel kreeg de redactie het werk van Rieteke in de gaten en kwam de samenwerking tot stand. Met als resultaat dat er sindsdien maandelijks een quilt in het blad staat afgebeeld met een korte uitleg over de symbolen.

 

Het hart

Het begon voor Rieteke ooit, lang geleden, met één kleine quilt voor aan de muur. Gewoon omdat het leuk was om te doen. Maar ze ontdekte met deze ene quilt haar geheel eigen manier om haar geloof tot uitdrukking te brengen. Schilderen met lapjes noemt ze het zelf.

Dat het werk recht uit haar hart komt, is ook te lezen in het gedicht dat ze zelf schreef over haar werk.

Woorden 

gedachten  

verhalen 

komen samen 

veranderen in beelden 

spinnen zich als draden 

vormen zich als kleuren 

tot één geheel 

tot één verhaal 

 

God weeft Zijn boodschap erin mee 

met draden van Zijn liefde 

door woorden van geloof 

in kleuren van de hoop 

 

Zo rijgt de Grote Kunstenaar 

Zijn draden door de mijne 

en mag ik  

elke quilt opnieuw 

als kleine kunstenaar 

mijn handen leggen in de Zijne. 

 

RH 

 

 

Het oog

In het blad van januari is een quilt van het Exodusverhaal te zien. Oogstrelend. Kijk gewoon zelf maar!

Het is fijn om te zien dat de redactie van de wijkgemeente Kerk aan de Linge in Leerdam goed gebruik maakt van het talent dat ze in de gemeente hebben. Laat je inspireren en ga op zoek naar talenten

Zoektocht

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

 

De cover van de septembereditie van HartSlag is een zoekplaatje. We zien een kind dat in de ene hand een vergrootglas vasthoudt en met de andere hand naar de grond reikt. Tussen de kiezelstenen en het gras zoekt hij. Je ogen gaan mee naar de grond om te ontdekken wat hij daar zoekt. Het is om nieuwsgierig van te worden.

 

Sporen van God

Met deze speelse cover geeft de redactie een voorproefje van het nieuwe jaarthema Sporen van God. Voorzien van een speciaal getekende routekaart, een verhalenbus en pleisterplaatsen onderweg gaat de Parochie H. Suitbertus en buurparochie H. Paus Johannes XXIII uit West-Betuwe het komende jaar op weg. Iedereen is welkom om in te stappen. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud.

En waar gaan ze zoeken? In de verhalen uit de traditie, de momenten waarop ze bij elkaar zijn en alle andere mogelijke plekken. En als je de verwondering toelaat, kun je God zomaar overal vinden. Zoals misschien wel het kind dat zoekt tussen de kiezels en het gras.

 
Speels en luchtig

Zo speels als de cover is, zo luchtig en levendig is de hele opzet van het jaarthema in West-Betuwe. Het is daarmee niet alleen uitnodigend voor volwassenen maar ook voor kinderen. Heerlijk om zoveel luchtigheid in je blad te kunnen plaatsen.

En niet alleen dat. Zo kan ook het parochieblad een vindplaats van God zijn. In persoonlijke verhalen en getuigenissen, blije en droevige gebeurtenissen, prikkelende artikelen en mooie tekeningen en foto’s.

De routekaart en bijbehorende afbeeldingen zijn ontworpen door Marjet de Jong (www.taalentekenen.nl)

Volheid

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Wat we graag zeggen tegen redacties is: “Laat zien wat je gelooft!” Natuurlijk brengt iedere redactie dat op eigen manier tot uitdrukking.

In het blad Drieklank, het magazine van de Parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen zien we dat de redactie door het hele blad heen heel consequent haar geloof tot uitdrukking brengt. En dat misschien niet alleen door het met zoveel woorden te benoemen. Maar vooral door het zichtbaar te maken in de inhoud van de artikelen en de keuze voor artikelen over zowel de binnenwereld van de parochie als ook over de wereld daarbuiten. Geloof is hier zichtbaar gemaakt in de betrokkenheid, in ieder artikel weer. Het spat bijna van de bladzijden af. 

 

Jonge moeders op de vlucht

Het begint al met de cover. We zien een prachtige foto van een moeder met een pasgeborene. Dat is natuurlijk altijd een heerlijke cover, zeker in de kersttijd. Maar hier gaat het om een bijzonder verhaal zoals we lezen in het bijbehorende artikel dat gaat hier over jonge moeders. Ze zijn gevlucht uit Oekraïne terwijl ze zwanger waren en hier in Nederland bevallen van hun kind. Ingrijpende gebeurtenissen, een kerstverhaal anno 2022. 

Menselijkheid

In een volgend artikel lezen we een interview met aalmoezenier Sanneke Brouwers. Zij woont in de parochie, ze laat haar gedachten gaan over de oorlog. Ze is geïnspireerd door Etty Hillesum die in haar dagboek schrijft de angst in de ogen te willen kijken en niet te willen zwichten voor wanhoop en haat. Sanneke roept op in haar gebed om aanwezig te zijn bij hen in die vechten in de loopgraven, de Oekraïense soldaten én de Russische soldaten die slecht toegerust naar het front zijn gestuurd. Ook  zij sterven voor een zinloze oorlog . Ze houdt een pleidooi om oog te houden voor de menselijkheid, voor het leed aan beide kanten. Voor iedereen die de moed heeft op te staan tegen oorlog en geweld. Hoezeer natuurlijk ons hart ook in eerste instantie uitgaat naar het leed aan de kant van Oekraïne. 

Dichtbij

Naast al deze verhalen over de buitenwereld is er in de parochie in Nijmegen uiteraard ook oog voor de gebeurtenissen binnen de parochie. Zoals de sluiting van 2 kerken en de behoefte aan nieuwe vrijwilligers om maar wat voorbeelden te geven. Alles wordt, zoals gezegd, beschreven vanuit een sterke betrokkenheid bij wat er is.

Het meest uitgesproken lezen we over geloof in het artikel van de leesgroep van de parochie. Ze lezen het boek Leven in volheid van Timothy Radcliffe. De laatste zin van het artikel geeft een heldere samenvatting van het boek: “Wie op weg gaat met een open houding, kan volheid vinden”.

Het is alsof de redactie precies deze open houding heeft gehad bij het samenstellen van het magazine. Wat een inspirerend parochieblad heeft dat opgeleverd! 

Wat rouw je me nou

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het is november, van oudsher de maand dat kerken stil staan bij afscheid en rouw. Zo besteedt ook de redactie van Martinus+, het magazine van Katholiek Utrecht uitgebreid aandacht aan afscheid. Een prachtig artikel geschreven door Liesbeth de Moor.

Even aangrijpend als ontwapenend is de invalshoek van het artikel “Wat rouw je me nou?!” In dit artikel zijn 4 jongeren aan het woord die op jonge leeftijd een ouder zijn verloren. Dat is natuurlijk geen gemakkelijk onderwerp. Maar de openheid waarmee de jongeren er zelf over praten doet het ongemak snel verdwijnen.

Podcastserie

De jongeren kennen elkaar al even. Ze hebben alle vier meegedaan aan een onderzoek over rouw bij jongeren. Daar ontstond het idee om samen een podcastserie te maken zodat ze andere jongeren kunnen steunen die in een vergelijkbare situatie zitten. De podcast opent even simpel als direct met de zin: “Hallo, ik ben Thom en mijn vader is dood”.

Voor iedereen anders 

Wat snel duidelijk wordt in de serie is dat rouw voor iedere jongere weer anders is. Zo kan het verschil maken of een ouder geheel onverwacht is overleden of dat je tijd hebt gehad om afscheid te nemen? Of de vraag of je een goede band had met de ouder of toch iets minder. Ook reacties van anderen zijn heel wisselend. Soms zijn die steunend maar ze kunnen ook juist onhandig of hoogst ongemakkelijk zijn. Hoe ga je daar toch allemaal mee om?

Lotgenotencontact

Het belang van uitwisseling met lotgenoten wordt duidelijk in de podcast. Om die reden organiseert het Stadklooster in Utrecht dan ook, samen met de makers van de podcast, een bijeenkomst voor de jongeren in de parochie die te maken hebben met rouw. Om samen te eten, te leren van workshops en natuurlijk vooral om elkaar te ontmoeten en herkenning te vinden in elkaars verhaal. Om te weten dat ze niet alleen zijn met deze ervaring!

Wat mooi om te zien hoe een balletje kan rollen. Van een onderzoek naar een podcast. Om weer verder te rollen naar een concrete bijeenkomst in de parochie. Bij De Zalige Zalm worden we erg gelukkig van dit soort inspirerende en hartverwarmende initiatieven. Laat het balletje maar verder rollen!

Podcastserie 'Wat rouw je me nou?!' is te vinden bij diverse podcastplatforms zoals Spotify en podcastluisteren.nl

Doodgewoon

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

Als er iets is dat we zeker weten in het leven dan is het dat we allemaal een keer zullen sterven. De redactie van EusebiusVenster in Arnhem heeft een heel nummer speciaal aan dit onderwerp besteed. Het was een gewaagde keuze, zo schrijft ook de redactie in haar voorwoord, want willen je lezers wel lezen over dit onderwerp? Maar het pakt goed uit!

Verschillende keuzes rondom overlijden komen in het themanummer aan bod, zoals begraven of cremeren? En bij begraven: welke begraafplaats? Ook komt aan bod de vraag hoe je afscheid neemt.

Café

Het kan lastig zijn om al deze keuzes te maken. Ook kan het confronterend zijn om onder ogen te zien dat je leven eindig is, zeker als je te maken hebt met ziekte. Met wie bespreek je dat? En wanneer? Om deze vragen bespreekbaar te maken heeft de D3rde Verdieping, een oecumenisch religieus vormings- en bezinningscentrum in Arnhem, een speciaal pastoraal initiatief genomen: Café Doodgewoon, een vast maandelijks moment op een vaste plek, waar alle vragen rondom de dood doodgewoon besproken kunnen worden.

HierNUmaals

In het interview met Ad Bogaard, een van de initiatiefnemers en begeleiders van Café Doodgewoon lezen we hoe dit project tot stand is gekomen toen bleek hoe verlammend het kan werken als een naderend levenseinde onbespreekbaar blijft. Het idee is geleend van een Engels initiatief waar ze gewoon in de pub het gesprek aangingen over het levenseinde, simpelweg om het uit de taboesfeer te halen.

In samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg is de D3rde Verdieping dit voorbeeld gaan volgen, uiteraard volgens eigen snit. Dat heeft geleid tot het maandelijkse inloopcafé.

Alles rondom het levenseinde is bespreekbaar in Café Doodgewoon. Het is verrassend om te lezen dat bezoekers heel verschillend kunnen denken over de vraag of er wél of juist géén leven is na de dood. Maar wel is iedereen het erover eens dat het erom gaat om in het leven te doen wat belangrijk is in het hiernumaals. Men wil alles uit het leven halen dat erin zit. Aandacht voor de dood leven laat zien dat het hand in hand gaat met de aandacht voor het leven.

De redactie heeft met de keuze van het onderwerp levenseinde misschien een gewaagde stap genomen. Maar het heeft beslist geleid tot een uitermate waardevol themanummer !

Vakantieklanken

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. Die delen we hier graag met u.

 

Geen laag pitje

Voor de meeste redacties is de vakantie begonnen. Net als voor iedereen. Het gewone leven staat de komende weken op een laag pitje. Ook in de kerken is het rustiger

In Appelscha is het natuurlijk ook vakantie. Toch is daar geen sprake van dat lage pitje. Niks geen komkommertijd. Heet het blad van de Protestantse Gemeente Appelscha door het jaar heen Kerkklanken, in de zomer heet het Vakantieklanken. Dat is niet zonder reden.

 

Uitnodigend

De zomereditie van het kerkblad is één hartelijke uitnodiging aan alle vakantiegasten die Appelscha bezoeken om de kerkdiensten mee te vieren in het openluchttheater. Het ruim 70 jaar oude openluchttheater De Koele ligt op een prachtige plek midden in de bossen. The place to be in de zomer! Iedereen is van harte welkom!

Met gospelkoren en een prijswinnend fanfareorkest kun je je bij voorbaat al verheugen op de uitbundige muziek tijdens de diensten. Voor kinderen is er een speciaal programma.

Om dit allemaal te organiseren werkt de Protestantse Gemeente Appelscha nauw samen met de Historische Vereniging Appelscha en het RCN vakantiepark. Zij hebben dan ook hun bijdragen geleverd aan het zomerblad, zo lees je over de geschiedenis van het openluchttheater en de ideële werkwijze van het vakantiepark. Al lezend krijg je steeds meer zin om erheen te gaan.

Komkommertijd? Niet in Appelscha. Veel plezier daar!

100-jarige aan het woord

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u

De Volkskrant heeft een rubriek waarin ze mensen aan het woord laten die 100 jaar zijn. Of het hierop is geïnspireerd blijft in het midden maar de redactie van de parochie van de Heilige Theresia van Avila heeft in haar blad ook een interview geplaatst met de (bijna) 100-jarige pastor Piet van Reisen.

Levenslessen

Pastor van Reisen is geboren als oudste in een katholiek gezin van 14 kinderen. Na het volgen van het seminarie heeft hij vele jaren gewerkt als kapelaan, priester en leraar. Hij vertelt smakelijk over de vele levenslessen die hij heeft opgedaan. Als jonge kapelaan ontdekte hij dat de werkelijkheid toch echt wat anders was dan de opleiding had aangeboden. Ook bleek humor een belangrijke factor in het leven.

Door het lezen van zijn persoonlijke levensverhaal word je als lezer mee teruggenomen in de geschiedenis van de afgelopen eeuw, ook die van de kerk. Zo lees je over de oorlog door de aanvallen op het seminarie of de progressieve ontwikkelingen in de kerk van de jaren ’60.

Gevoelig maken voor geloof

Als leraar wilde hij zijn leerlingen in aanraking brengen met kunst. Om de talenten die boven kwamen drijven een kans te geven. Maar, zegt hij, het grootste kunstwerk is wel de vondst van het liturgisch jaar, het is een van de prachtigste vondsten ooit

Hij vertelt dat hij tot tranen was geroerd bij het zien van de nieuwe paus toen deze zich voorover boog en vroeg: “Willen jullie mij zegenen?” De kracht van dat gebaar! Rituelen zijn voor hem altijd de grootste uitdaging geweest omdat hij mensen gevoeliger wilde maken voor het geloof.

Dit interview laat zich lezen als een liefdevol geloofsverhaal. De coverfoto van de met stralende pretogen maakt het interview compleet. Heel inspirerend!

   

klik op de afbeeldingen om het interview te lezen.

Een golf van inspiratie

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u

De redactie van Stroom, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost laat zien hoe een expositie in de kerk aanleiding is voor een golf aan inspirerende activiteiten in de gemeente én kopij voor het blad.

Stilte verbeeld 

In de kerk is een foto-expositie te zien van Bert de Turck, een fotograaf uit de omgeving. Het zijn foto’s van lege ruimtes, foto’s die stil maken.

Deze foto’s zijn op hun beurt weer de aanzet geweest voor het schrijven van gedichten. Een groep is samen gaan kijken naar de foto’s en heeft de gedachten erover verwoord in dichtvorm. Het samen schrijven gaf vervolgens aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Fijn voor de redactie is dat de gedichten ook opgenomen mochten worden in het kerkblad.

Maar er is meer, de expositie is voor de werkgroep kunst in de kerk ook inspiratie geweest voor het organiseren van concerten, films, poëzie over het thema stilte.

Interview

Een interview in het blad met de fotograaf kon natuurlijk niet uitblijven. Hij vertelt hoe hij “even werd opgetild uit de tijd” toen hij de ruimtes betrad waar hij deze foto’s heeft gemaakt. Die ervaring is zichtbaar voelbaar geworden in de foto’s. Het kan niet anders dan dat foto’s van hem bij het interview zijn geplaatst. Daarnaast is ook de coverfoto van hem.

Stroom

Het is verrassend om te zien hoe hier de ene gebeurtenis de andere in werking zet: de expositie leidt tot gedichten, gesprekken, activiteiten, een interview, een cover en veel prachtige foto’s in het kerkblad. Het heeft een golf aan inspiratie opgeleverd.

Klik hier om het hele artikel te lezen

Het stroomt in Rivierenland!

 

Verhalende kerkgeschiedenis

 

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Een oude lepel, gevonden op een stortplaats, heeft een prominente plaats gekregen in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Berltsum in Friesland.

Scherven

Scherven onthullen de geschiedenis. Dat doet ook deze lepel met afbeelding van de Koepelkerk. Het blijkt een roomlepel te zijn. Die gebruiken we nu niet meer maar oudere generaties kennen vast nog wel het gebruik ervan. Bij feesten kwam de chique roomlepel op tafel als de gastvrouw indruk wilde maken op gasten. Rond 1900 zijn er veel van dit soort lepels gemaakt.

 

Kerkelijke erfgoed

De afbeelding van de Koepelkerk plaatst de lepel direct in Berlikum. In de vorige eeuw werd dit soort voorwerpen verkocht bij acties om bij voorbeeld een restauratie te financieren. Het is nog niet duidelijk voor welk specifiek doel deze lepel in Berlikum werd uitgegeven. Het blijft leuk om dat alsnog te achterhalen. De redactie roept dan ook iedereen op die hier iets meer over kan vertellen.

Hoe dan ook , deze lepel, dit kleine voorbeeld van kerkelijk erfgoed, brengt een klein stukje van de kerkgeschiedenis in Berlikum in herinnering.

Geschiedenis tot leven

Wie weet welke “scherven” er boven tafel komen als je een oproep doet. En wie weet welke verhalen vastzitten aan de voorwerpen, beleefd door de mensen die het nog kunnen vertellen. Ze willen het vast graag vertellen. Deel de verhalen en breng de geschiedenis van je kerk tot leven in het kerkblad.

 

Pakkende vragen

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Het belang van een inspirerend interview in het kerkblad kunnen we niet vaak genoeg onderstrepen. Dus doen we dat bij deze nog een keer! De redactie van Presenteerblad, van de Dominicanenkerk in Zwolle heeft een interview geplaatst dat we graag laten zien omdat het bruist van enthousiasme.

Aan het woord is een jonge vrijwilligster van de kerk. Ze vertelt over de gezinsafspraak dat ze tot hun 15-de jaar mee zouden gaan naar de kerk. Daarna mochten ze als kind zelf kiezen wat ze wilden. Voor haar heeft het betekend dat ze ook na haar 15-de nauw verbonden is gebleven met de kerk.

 

Goed dat je twijfelt

Wat het interview goed laat zien, is dat vragen die uitnodigen om meer te vertellen over de persoonlijke manier van geloven ertoe leiden dat je diepgang krijgt in het interview. Zo is in dit interview gevraagd: “Waarom ben je lid van deze gemeenschap?” Het antwoord is dat ze het zo prettig vindt dat de Dominicaanse gemeenschap in Zwolle je uitdaagt om zelf te denken. Twijfel is niet verboden, het geeft juist ruimte tot het stellen van vragen. Die intellectuele uitdaging geeft betrokkenheid.

 

Wat missen jongeren?

Een andere vraag uit het interview is de vraag wat jongeren missen die deze kerk voorbijlopen. Het antwoord daarop is gemeenschapszin! Hier word je gekend. In deze kerk ontmoet je mensen van alle leeftijden en uit alle maatschappelijke lagen. Je kunt hier met iedereen in gesprek gaan. Jongeren komen hier geloof tegen. De ontdekking voor haar is dat de verschillende geloven vaak juist over hetzelfde gaan. En ook fijn: het gesprek hoeft echt niet altijd over geloof te gaan.

De mooie portretfoto doet die rest, die maakt het interview compleet!

Wij van De Zalige Zalm worden hier simpelweg gelukkig van!

Potloden mee naar de kerk

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we dat. Die delen we hier graag met u.

Kietel je geheugen 


Herkenbaar? Je luistert geboeid naar de preek en je bent geïnspireerd.  Om je naderhand toch af te vragen waar de preek nou toch eigenlijk ook weer over ging, hoe zei de voorganger dat toch ook alweer? Al snel glipt de inhoud van de preek weer weg uit je actieve geheugen.  De vraag is wat je kunt doen om het wel vooraan in je geheugen te houden.

De redactie van Zout van de Kerk van de Nazarener geeft veel ruimte aan dit fenomeen. En, nog mooier, de redactie komt ook met een speels idee om het geheugen een beetje te kietelen. Natuurlijk met als doel de inspiratie van de zondagse preek voor de rest van de week  te behouden.

Teken de preek

De tip is: teken de preek!

Uit onderzoek blijkt dat tekenen beter is dan schrijven voor het onthouden van zaken, zelfs als je niet zo goed bent met tekenen. Om iets te kunnen tekenen zet je namelijk meerdere systemen in je brein aan het werk zoals visueel, motorisch, ruimtelijk, verbaal en het geven van betekenis. Dat samenspel van al die breinfuncties zorgt ervoor dat de informatie beter wordt opgeslagen. Beter dan door alleen te luisteren of schrijven.

 

Stippeltje, stippeltje, stippeltje…..

Dus heeft de redactie van Zout in het kerkblad  maar liefst twee pagina’s gereserveerd om de lezers te laten wennen aan dit idee. Een gemeentelid heeft hier zelf ervaring mee en legt uit hoe ze te werk gaat. Zij maakt een schema door middel van tekeningetjes, aangevuld met steekwoorden. Daarmee creëert ze het overzicht.  Ze neemt dus blijkbaar altijd papier en kleurpotloden mee naar de kerk.

Om alle andere kerkleden aan te moedigen dit zelf ook een keer te proberen, heeft de redactie een hele pagina leeggelaten, nou ja, alleen voorzien van stippeltjes. Ze kunnen dus, met het kerkblad onder de arm en wat kleurpotloden op zak, bij de volgende preek gaan ontdekken of deze manier van tekeningen maken ook inderdaad goed werkt als geheugensteun.

Het zal vast even wennen zijn voor de voorganger, te kijken naar al die tekenende luisteraars. Maar als de preek op die manier beter blijft hangen, zal dat vast gewaardeerd worden.

Dat het kerkblad op deze manier een ondersteunende functie heeft binnen de liturgie vinden wij bij De Zalige Zalm zo’n mooi initiatief dat we het graag als goed voorbeeld in de schijnwerpers zetten.

OPMERKELIJK

Bij De Zalige Zalm lezen we met veel plezier de prachtige bladen die de kerkbladredacties maken met ons redactiesysteem. Dat levert een schat aan inspirerende, creatieve en soms verrassende onderwerpen op. Pareltjes noemen we die. We delen ze hier graag met u.

In de rubriek ‘Opmerkelijk’ van Solo Dios, het kerkblad van de Heilige Theresia van Ávila-parochie staat een verrassend artikel over de samenwerking tussen monniken en een hip kledingmerk. Inderdaad: opmerkelijk! Zo’n ‘opmerkelijke’ rubriek is ook voor andere bladen een goede tip, omdat het ruimte biedt om vanuit andere bronnen verrassende verhalen te vertellen in het kerk- of parochieblad. Neem nu het verhaal over deze hippe monniken…

Oude waarden, nieuwe vormen

Al van oudsher respecteren monniken de leefregels van Benedictus van Nursia (ca. 480 na Christus). Soberheid staat daarbij voorop, gebaseerd op het principe van goed rentmeesterschap.

Die eeuwenoude leefregel houden de trappisten van abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot nog altijd aan en stelt de monniken voor hedendaagse uitdagingen, juist in deze tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Die uitdaging gaan ze dan ook aan, getrouw aan hun eigen leefregels. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het productieproces van de speciale bieren die ze brouwen. Ze verspillen geen druppel water.

Ook heeft het geleid tot de verrassende samenwerking met het kledingmerk G-Star. Net als bij de monniken staat ook bij G-Star duurzaamheid hoog in het vaandel. G-Star werkt volgens het principe van Cradle to Cradle. Dit betekent dat de gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden zonder hun waarde te verliezen. De verf bevat geen schadelijke chemicaliën, en het productieproces is erop gericht geen druppel water te verspillen. Dit alles sluit naadloos aan bij de principes van de monniken.

Klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen

Hippe monniken

De uitkomst van de samenwerking is dat habijt en scapulier van de monniken wordt gemaakt door G-Star, waarbij uitsluitend gebruikt wordt gemaakt van de duurzame denimstof van G-Star. De stof wordt dan ook weer zodanig geknipt dat er zo min mogelijk restmateriaal overblijft, gebaseerd op een oud patroon.

Broeder Isaac, prior van de abdij, zegt erover: “De habijt staat wat ons betreft voor respect voor de planeet en de mensen die erop leven. Dat sluit volledig aan bij onze monastieke levensinvulling, waarbij goed doen voor mens en aarde centraal staat.”

Vrijheid

Wat wij bij De Zalige Zalm aanstekelijk vinden, is dat de rubriek ‘Opmerkelijk’ zoveel vrijheid geeft om zo’n inspirerend verhaal uit onverwachte hoek te vertellen. Input voor deze rubriek vindt de redactie van Solo Dios dan ook in onverwachte, verrassende bronnen. Heerlijk om in je blad zo’n vrije ruimte te hebben.